Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 178
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0190
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

«

ταφος θολωτός και αλλαι αρχαιότητες

ΕΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΩι

Παραμείνας εφ' ίκανόν προ τριετίας εν Χα-
λανδρίω και έξετάσας τά κατά τάς εκεί αρχαιό-
τητας, εΰρον άρκετάς τοιαύτας, τήδε κάκεϊσε διε-
σκορπισμένας, άλλας μεν έκδεδομένας ήδη, ών
τινας ούχι ορθώς, άλλας δέ και ανέκδοτους.

Μεταξύ τούτων προέχει εν παλαιόν μνημεϊον
μαρμάρινον, τό όποιον διά των αιώνων περισω-
θέν μετετράπη εις Χριστιανικόν ναόν. Τούτο
εΐνε ή Παναγία, ή επικαλούμενη Μαρμαριώασσα,
ένεκα της εκ λευκού Πεντελησίου μαρμάρου τοϋ
αρχαίου μνημείου, εν τώ όποίω έ'χει έγκαθιδρυθή
ό νεώτερος ναός, κατασκευής. Τό μνημεϊον τοϋτο
κείται ολίγον έξωθεν της κώμης και προς τό νό-
των μέρος αυτής εντός άμπελώνος τοΰ Κουλου-
ριώτη, τιμάται δέ ό έν αύτώ ναΐσκος έπ' ονόματι
της Ευαγγελιστρίας.

Τό σχήμα αυτού εΐνε τετραγωνικόν μετά θό-
λου άνω. Τό μήκος των δύο πλευρών αυτού, τής
βορείας και τής δυτικής, εϊνε μέτρων εξ, τό πλά-
τος τϋς δυτικής 5,80, τό ύψος τής προς Β και
Ν, 2,30, εΐνε έκτισμένος ΐσοδομικώς, οι δέ λί-
θοι οΐ αποτελούντες του; δόμους εΐνε θαυμασίως
έξειργασμένοι και προσηρμοσμένοι προς αλλήλους.
Οι δόμοι τής βορείας πλευράς εΐνε σώοι πλην
τοϋ προς Α. άνω άκρου δόμου. Ύψος εκάστου
δόμου 0,66, μήκος δέ τών'άπαρτιζόντων αυτών
λίθων από 1,95 μέχρι 2-90. Ή προς Ν. πλευρά
εΐνε συμπεπληρωμένη κατά ιά βλαβέντα μέρη
εις νεωτέρους χρόνους διά πλίνθων όπτών και
κακώς τεθειμένων μαρμάρων προς τό προς Α.
ήμισυ τής πλευράς ταύτης. Έπι τού πρώτου
κάτω δόμου τής βορείας πλευράς υπάρχει θυρίς
στενή, ϊση προς τον δόμον τό ύψος, διανοιγο-
μένη προς τά ένδον και πλατυνομένη έκει.
Όμοία υπάρχει καΐ επί τής προς Ν. πλευράς.
Έπι τής προς Α. πλευράς, άποκοπείσης, κατε-
σκευάσθη ή άψις τοΰ ιερού βήματος. Έπι τής

δυτικής δψεως κατεσκευάσθη και ή θύρα τής εις
τον ναόν καθόδου, άποτελεσθεϊσα κατά τό ΰπέρ-
θυρον εκ τεμαχίου τής εκεί άποσπασθείσης βά-
σεως τοΰ τοίχου, ό όποιος έτερματίζετο εις κυ-
'μάτιον, ομοίως άπετελέσθη και ή δεξιά καΐ αρι-
στερά παραστάς αυτής έκ μαρμάρων αρχαίων.
Όλόκληρος δέ ή πρόσοψις μετά τοΰ κωδωνοστα-
σίου άνω εΐνε νεώτερο ν κατασκεύασμα (είκ. 1)*

1: ΙΤρόοοψις ναον Παν. Μαρμαρχώτίοτο.ς.

Έξα)θεν τοΰ οικοδομήματος καί προ τής θύ-
ρας δύο λίθοι εξ αυτού εΐνε έμπεπηγμένοι τε-
τραγωνικοί εις μικράν άπ' αλλήλων άπόστασιν
καί ολίγον πέραν τούτων κυλινδρικός κιονίσκος.
Όμοίως δεξιά τής ΝΔ. γωνίας τού κτιρίου υπάρ-
χει μεγαλείτερος τετραγωνικός λίθος. Πάντα
ταύτα τά λείψανα δεικνύουσιν ύπαρξιν τό πάλαι
καί άλλης οικοδομής εκεί πλησίον.

Άπό τής θύρας, ή ν περιεγράψαμεν, επειδή
loading ...