Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 187
DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0199
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1925-1926

Νίκ. I. Γιαννόπουλου: άγαλμάτιον Φίλιας

187

επιμήκη σφραγίδα μετά τοϋ ονόματος (μήκ.
Ο.Πχπλ. 0.02):

ΑΜΦΙΔΑΜΟΥ 'Αμφιδάμου.

του ιδιοκτήτου τοϋ εργοστασίου.

Τά δέ ΰπ' άριθ. 3 τρία μελανογάνωτα άγγεΐα
είναι τό μεν εν άμφορίσκος μετά στιλπνής με-
λάνης γανώσεως έ'σωθεν και έξωθεν, δίωτος"
τά δυο έτερα κύπελλα δίωτα χαμηλά, μετά μέ-
λαινης επίσης στιλπνής γανώσεως εσωθεν και
έξωθεν. Και δ μεν άμφορίσκος έχει υψος 0.09
και διάμετρο ν χειλέων 0.07, τά δέ κύπελλα έ'χου-
σιν υψος εχάτερον 0.05 και διάμετρον 0.06,
3ιάμ. 012.

Νικόλαος I. Γιαννόπουλος

ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΟΠΛΙΤΟΥ ΔΡΟΜΕΩΣ
Μουσείου' Αλμυροί. Άριθ. Εύρετ. Β'. Χαλ. 369.
ΕΙκ. Ια και 1β.

Εις τό χωρίον Φίλια της επαρχίας Καρδίτσης,

Ια : Χαλκονν άγαλμάτιον όπλίτον δρομέως
εκ χωρίον Φίλιας της Καρδίτοης, δψις πρόσθια.

μίαν και πλέον ώραν μακράν του Σιδηροδρομι-
κού Σταθμοΰ Σοφάδων άνευρέθη χαλκοΰν άγαλ-
μάτιον δπλίτου δρομέως, ΰψους 0,105, κατά μέν
τάλλα εντελές, ελλιπές δμως κατά τον έ'να των
ποδών, τον άριστερόν, άποκεκομμένον ολίγον
άνω τοϋ γόνατος, και τά άκρα των χειρών από
τοϋ καρποϋ καΐ κάτω.

Ό οπλίτης είναι νέος πρόσηβος, αγένειος.
Ή κόμη κατέρχεται ό'πισθεν επί τοϋ αύχένος
και τών νώτων και φθάνει μέχρι τών ώμων κα-
λύπτουσα τον αυχένα- έμπροσθεν δέ πλαγίως
δεξιά φαίνεται δ βόστρυχος περιεστραμμένος ελι-
κοειδώς. Έπι της κεφαλής φέρει κράνος κωνικόν,
ου έξέχουσι τά άκρα κάτωθι. Ή στάσις τοϋ
δπλίτου εκ πλαγίου είναι τοιαύτη, οΰτως ώστε ή
κεφαλή είναι εν κατατομή (ρτοίΐΐ), βλέπουσα
αριστερά, τό δέ στήθος κατά τά 2/3 κατ' ενώπιον
(θη ί&Οθ)· από δέ της όσφυος και κάτω ή διά-
ταξις τοϋ σώματος και τών ποδών είναι εν κα-
τατομή, δήλα δή εν κινήσει. Ό δπλίτης είναι ένδε-
δυμένος χιτώνα άχειρίδωτον, φθάνοντα μέχρι τών

1β : Χαλκονν άγαλμάτιον,οπλίιον δρομέως
εκ χωρίον Φίλιας της Καρδίτσης, δψ:ς δπισϋία.
loading ...