Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Page: 87
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0099
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΚΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΝ

υπο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Πρό τίνων ετών ευρέθη ΰπό χωρικών έν τχί κοίτη τοΰ ποταμοΰ της αρχαίας
Όλυμπίας Κλαδέου χαλκοΰν κράνος, ΰψους περίπου 0.2ο, (είκ. 1), φέρον δε κατά τά
κράσπεδα τών παραγναΰ ίδων και τοΰ αύχένος την έξης
μονόστιχον καί, παρ' έλαχίστην έν τέλει έ'λλειψιν, πλήρη
άναθη ματικήν έπιγραφήν (είκ. 2) :

1Ερχομένιοι άνέΰ·ειαν τδι Δι τδι Όλυπίοι ^ορόνεια[ν Ιίελόντες]

Τό κράνος τοΰτο έξήτασα δτε ευρέθη, τότε δέ
έσχεδίασα δσον ήτο δυνατόν πιστότατα και την έπιγρα-
φήν. Ή διατήρησις τοΐ3 κράνους είναι μετριωτάτη, έλλεί-

ο\ Ο ~ γ \ / τ-<3 <ν / ι- \ -1- Αναθηματικοί· κοάνος ' Ορχομενίων

πει δε αυτού ικανον μέρος. Ευτυχώς ομως σώζεται κατα

τό πλείστον ή βάσις τοϋ κράνους, ώστε να έχωμεν σχεδόν άκέραιον την έπιγραφήν.
Ύψος γραμμ. 0,01.

Ρ ΡΥΟίρΕΞ. ΙΟΙ ΡίΓ^θ

Ο ΡΟ ΓΈΙ/Κ

ί

Κ

2. 'Επιγραφή αναθηματικού κράνους ' Ορχομενίων εξ ' Ολυμπίας.

Οί Όρχομένιοι, οί υπό της επιγραφής αναφερόμενοι, είναι βεβαίως οί έν Βοιωτία,
ούχι δέ οί Άρκάδες, διότι εις εκείνους φέρει ή μνεία τής Κορώνειας.

Ό τύπος Ερχομένιοι και Ερχόμενος είναι ήδη γνωστός και έξ έπιγραφών και
έκ νομισμάτων τοΰ τε Βοιωτικού και τοΰ Αρκαδικού Όρχομενοΰ.

Τά νομίσματα τής Βοιωτικής πόλεως φέρουσι τό πρώτον τό έπιγράφιον ΕΡΧΟ
περι τό 387—384 π. Χ. Νομίσματα τής περιόδου 338—315 π. Χ. φέρουσι τό έπιγρά-
φιον ΟΡΧ. Επανέρχεται δέ τό έπιγράφιον ΕΡΧΟ κατά την ύστάτην περίοδον 146—27
π, Χ. (Ηθ&ά -Σβορώνου Τστορ. τών νομισμάτων Α, 442 — Ηβ&ά ΗΝ2 346). 'Αλλά και τής
loading ...