Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14370#0195
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
ΛΕ 1923—1926

Νικ. I. Γιαννοπονλον: ΦΰΊωτιχά

183

Φ Θ I Ω Τ I Κ Α

Α'. Χαλκόϋν σιροϊατορικον άγαλμάτιον
έξ "Αλου.

Κατά Σεπτέμβριον τρέχ. έτους ό εκ Πλατά-
νου τοϋ Αλμυροί Γ- Σακελλαρίου έκόμισεν ήμϊν
χαλκοϋν άγαλμάτιον εύρεθέν εν άγρω του, έν τοις
έρειπίοις τΓ]ς Φθιωτικής πόλεως "Αλου, κατά
την άροτρίωσιν, έ'νθα πολλά σημεία δεικνΰουσιν
οτι αυτόθι εκείτο τό υπό τοϋ Ηροδότου (VII,
173 και 197) μνημονευόμενον ιερόν τοϋ Λαφυ-
στίου Διός.

Τό άγαλμάτιον ευρέθη εις τά άνω στρώματα
έπιπολαίως έρριμμένον. "Εχει δε ϋψος 0,125 ί

Ια: Χαλκοϋν άγαλμάτιον Διός Ααφνστίυυ εξ "Αλου
δψις εμπροοϋία.

1 Ή φωτογραφική είκών είναι έμπροσθεν και όπι-
σθεν τοΰ αγαλματίου, είναι δε κατά 0,010 μικρότερα
τοϋ φυσικοϋ μεγέθους. Ευρίσκεται ε'ις τό Μουσεΐον
Άλμυροϋ. Άριθ. Εΰρετ. Α', Χαλ. 355.

(ΕΙκ. Ια και 1β). Παριστάνει δέ άνδρα γενειο-
φόρον, έχοντα στάσιν όρθίαν και τους πόδας
κατά τά γόνατα ελαφρώς κεκαμμένους. Τάς δέ
χείρας εκτείνει, την μεν δεξιάν πλαγίως δεξιά
ολίγον καμπτομένην προς τά άνω, ης λείπει ή
παλάμη άπό τοΰ καρποϋ. Την δέ άριστεράν
εκτείνει πλαγίως άριστερά και κάμπτει κατά τον
αγκώνα προς τά εμπρός, ης σώζεται ή πα-
λάμη φέρουσα όπισθεν ήλον έμπεπηγμένον, άλλα
μή εξέχοντα. Ή κεφαλή είναι στρογγυλή· φέ-
ρει δέ κόμην έξέχουσαν πέριξ κατά τό μέτωπον
καΐ τον κρόταφον έν εϊδει καλύμματος- τό δέ
πρόσωπον εχει τήν υποτυπώδη δι' εγχάρακτων
γραμμών παράσταστιν προς δήλίϋσιν τοΰ στόμα-

1β : Χαλκοϋν άγαλμάτιον εξ "Αλου Διός Ααφνστίον
δψις όπιοϋία.

τος, της ρινός ως μικράς άποφΰσεως και δια δυο
οπών εγκοίλων τών οφθαλμών, ων ό αριστερός
είναι κατά δυο περίπου χιλιοστά κατωτέρω τοϋ
 
Annotationen