Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 48.1923

Page: 5
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1923/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ATTISCH E INSCHRIFTEN

5

NSXOIN

YA(|)Po

APXI

AYX

HiYAI

Pl

30 HA

IP
PA
P
A

b

EX

OKP

AO^IAIP
KAII o

5 ©Eo ANA4>

I APi-H-h oTH

apto^ap’eneü pi

APAPEAA oNPAPAAY
INoYAIT Al £KAI
10 ^YNTPI HP P

PYooAQPo^ KQNo^
AXAP ‘XHHAPhhl-

APAPEA oNPAPAo
No YP E £YN
15 TPIH PAPXoY APoTH£

-o[is\v 6yoLVi\a ?
xal jiciQa Td[uo]v \AxpQO-

Öi - — --Ci]jl[£ld-

25 ßofisv — — — — —|
xcä jiccqcc xa(äov)\ÄQ'/i
— — Avag)]lvo[Tiov
äjisläßo(isv dxsv]?] §,vh-
vcc — — — — —]

30 FA

[oiös TCOV TQir/QCtQ/CQV CIJTS-
dööav öxsvcov aQ/vQiov ]

äxo Ttjg] EX
Aqlöt]oxq [ctTOVg S Q/OV.
fpuoftjßlog <1>l1lji[jüöov
UaLavi:] x.a). Ko[vcov
5 Tl(io]>)/:o[v] Ava<p[lvöTL:

XXH] P’APHTV[äji]o Tr/[g
X[äQ[L\rogÄ q[xYvscd[s]qy,
ä jiaQtla[ß]ov JT.aoä Av-
7c]lvov ÄT/[L]li[cö]g xal
10 <JÜV TQ L//Q [ß] Q [/COV.

Hvö66coQog\ . . .]xcovog
A/ßQ: X[X?]H[F?]APhl-h
' [h?

ä JcaQsl[aß]ov jcaoa o
•]vo[v T]vq[(l]e[l: xcll] övv-
15 TQLl/QCLQ/OV CLJCO TL/g
loading ...