Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 124
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0130
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

3. Banská Bystrica — Thurzov dom, celkový pohlad na pravú bočnú stenu zníženej miestnosti prízemia, 1465—1478

už malby velmi nejasné), a spósob modelovania
světlou a tmavou líniou, ktorý sa v tom období
používá častejšie.
Históriu vlastníkov hradu opisuje D. Menclová.7
V čase medzi rokmi 1490—1510 sa uskutočnila
prvá velká přestavba hradu a súčasne aj přestavby
v meste. Upravené bolo i južné křídlo hradu, kde
sú teraz tri neskorogotické portály.
Podlá nášho názoru malby pochádzajú z tejto
přestavby.Předpokládáme, že ornamentálna výzdo-
ba vznikla naraz vo všetkých miestnostiach (okrem
erbu Ferdinanda I.). Malby vznikli za účelom
uspokojenia reprezentačných záujmov vlastníka.
Náročnost maliarskej výzdoby zodpovedá viac
honosnosti života na zámku v časoch pokoja, keď
sa hrad používal ako polovnícke sídlo.8
Po moháčskej katastrofě roku 1526 a po páde
Budína a Ostrihomu bol Zvolen bezprostredne
ohrozený. Z tohto podnětu sa město roku 1541

ohradilo palisádami a roku 1548 sa začali stavebné
práce aj na hrade. D. Menclová9 uvádza, že sa
prestavala arkáda, vystávalo sa opevnenie za
účasti talianskych majstrov, přistávali sa dve
ďalšie poschodia hradu pre jeho lepšiu obranyschop-
nost. Z tejto přestavby pochádza i znak Ferdi-
nanda I. na 1. poschodí.10
Banská Bystrica — Thurzov dom
Nástěnná ornamentálna výzdoba zvolenského
podjazdu poukazuje na typologickú příbuznost
a dobovú súvislost s malbami v tzv. thurzovskom
dome v Banskej Bystrici.
Miestnost zdobená nástěnnými ornamentmi je
v zníženom přízemí11 na sevemej straně stavebného
objektu (obr. 3, 4). Freskové malby pokrývajú
všetky steny a valeni! klenbu. Dolná část bola

124
loading ...