Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 189
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0195
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ukázala rodina Goldschmiedtovcov prakticky všet-
ky druhy opálu, ktoré vyťažila v priebehu 28-
ročnej nájomnej zmluvy na Dubníku. Teda nielen
v spracovanej forme a osadené v zlaté alebo
v striebre s doplnkami ostatných drahokamov
(len táto část bola ohodnotená na 500 000 zlatých),
z ktorých sa к opálu najlepšie hodili hlavně dia-
mant, zafír a topas (a pravda, aj opačné), ale aj
v surověj forme, vmaterskom trachyte, poskytoval
opál žatvu pre oči milovníkov drahokamov. Pre
vtedajšiu cenu opálu je ešte charakteristické, že
o spomínaný harlekýn, vážiaci 600 gr (3000 kará-
tov), 12 cm dlhý, 6 cm široký, hrůbky od 2 do 7 cm,
přej avili záujem ako o svadobný dar pre anglicku
králbvnú. Holandský obchodník s drahokamami
ponúkal za tento drahokam pol milióna zlatých.
Hovořilo sa však, že z hlavného kusá bol odštie-
pený menší kus velkosti asi kuracieho vajca.
Až po 63 rokoch sa objavila novinářská správa
o profile nájomcu Samuela Goldschmiedta. Eper-
jesi Lapok priniesli roku 1909 v čísle 3, str. 2 — 3,
krátku úvahu o krize v opálových baniach. V tomto
článku sa hovoří, že Goldschmiedtovi ako šmeli-
nářovi (csempész) s opálmi sa podařilo nadobudnút
velký majetok. Napriek tomu, že sa oficiálně
i súkromne vědělo o jeho výčinoch na bani, nikto
mu v tom nemohol zabránit. Stal sa milionárom

a založil unikátny obchod s opálmi vo Viedni.
Správnost tradovaných údajov o živote syna S.
Goldschmiedta Eudovíta von Goldschmiedta
v Paříži a Londýne sa nedala ověřit. Ludovít Gold-
schmiedt, keď na svetovom trhu zistil klesajúci
záujem o opál, přesedlal na komisionára obchod-
níkův s diamantmi. Bol údajné londýnským dôver-
níkom a zmocnencom niektorých majitelův dia-
mantových bani a v tejto svojej funkcii vraj
spreneveril, prehral v kartách, připadne dal do
zálohu zverený mu majetok. Celá jeho činnost mala
dozvuky na súde s nepěkným záverom, keďže išlo
o spreneveru velkej sumy niekolkých miliónov
korún. Stalo sa to okolo roku 1908, vtedy, keď
vyvrcholila i kríza možnosti speňaženia dubníc-
kych opálov na svetovom trhu. Ostává otvorená
otázka, aký podiel mal na tejto krize i L. Gold-
schmiede Napriek tomu, že sa v citovaných no-
vinách příběh L. Goldschmiedta podává dramatic-
ky, takmer ako událost storočia, nenašiel sa v
Londýne nijaký záznam o tejto aféře.
Po ukončení tažby a uzavretí bani dňa 5. no-
vembra 1922 ostává nám buď veriť niekdajším
nájomcom, že baně sú vyčerpané, alebo verit
profesorovi Fr. Slavíkovi, že otázka opálových
bani na Dubníku nie je otázkou tažby, ale otázkou
odbytu, pre ktorý třeba nájsť trh.

Literatúra

Bauer J. a Jelínek R., Edelsteine, Nakladatelstvo
ARTIA, Praha 1966.
Bauer M. — Schlossmacher, Edelsteinkunde. Tretíe
vydanie, Leipzig, Bernhard Tauchnitz 1932.
Bauer M., Edelsteinkunde, Leipzig 1898, str. 428.
Boot de Boetius, Gemmarum et lapidum historia, 1609.
Butkovič S., Historia slovenského drahého opálu z Dub-
nika, Alfa, Bratislava 1970.
Dammer В. aTietze O., Die nutzbaren Mineralien mit
Ausnahme der Erze, Kalisalze, Kohlen und Petroleums,
zv. I, Stuttgart, Verlag Ferdinand Enke 1913 a 1937.
Delius Chr. T., Nachricht von ungarischen Opalen und
Weltaugen. Abhandlungen einer Privatgesellschaft
in Böhmen III, 1777, str. 227—252.
Do eiter C., Edelsteinkunde, Leipzig 1893, Handbuch der
Mineralchemie, zv. II, I. cast, Dresden und Leipzig
1914.
Duchoň A., Stratené perly Šariša. Východný Slovák
1930, č. 20, str. 3 a č. 21, str. 2.
Eppler A., Die Schmuck und Edelsteine, Stuttgart 1912.

Geispitzheim O. H., Avertissement in Betreff des Auf-
suchens der Opalsteine im Königreiche Ober-Ungarn,
Kaschau 1788, str. 16.
Goebeler H., Die Gemma Augustea. Zeitschrift der deut-
schen Gesellschaft für Edelsteinkunde. Zošit 10, Winter
1954, ö. 55, str. 4—7.
Henszlmann I. — Pulszky F., Die Alterthümer von
Osztropatak. Mitteilungen der k. k. Central Commission
zur Aufforschung und Erhaltung der Baudenkmale. XI,
1866, str. 39—52.
Holešovská L., Šperky, vějíře, miniatúry XIX. století.
Katalog к výstave zo zbierok Moravskej galérie v Brně,
za október a november 1968.
Kowalszky Á., Az opál ás válfajai különös tekintettel
a vorosvágási nemes opálra. Az eperjesi kir. kath. fögim-
názium, 1876, str. 1—24.
Kouřimský J., Nerosty, diel I, II, Praha 1957, diel II,
Nerosty Slovenska, str. 27.
Kovalík A., Opálové ložiská. V knihe Nerastné bohatstvo
Slovenska, Trnava 1932, str. 49—54.

189
loading ...