Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 218
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0224
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


9. Celkový pohlad na plastiku počas reštaurovania

10. Celkový pohlad na plastiku po zrestaurovaní

plastiky. Zistilo sa, že z póvodnej ranobarokovej
polychromie sa zachovali len nepatrné zvyšky na
drapérii a na tváři Madony, že v dolnej časti
plastiky je pod novšou polychrómiou mnoho tme-
lov a že tmelom holi domodelované aj časti drapé-
rie (neskór po odstranění novšej polychromie sa
ukázalo, že tu bolo dřevo silné ohořené, asi od
sviečok) a že sa v clreve nachádza mnoho klincov.
V dolnej časti boli klínce použité ako výstuž tme-
lov, osem klincov v hlavě Madony bolo použitých
na upevnenie koruny.
Vychádzajúc z výsledkov všetkých výskumov
a z terajšej funkcie plastiky, vypracovala diplo-
mantka clefinitívny restaurátorský z á m e r. Jej

názor na konečná úpravu plastiky podmieňoval
na jednej straně stav plastiky, najma stav jej
dřeva a póvodnej polychromie, na druhej straně
skutečnost, že plastika bude slúžit galériovým
potřebám. Stav dřeva napriek značnému poškode-
niu červotočou a ohňom a napriek strate póvodných
atribútov si v podstatě zachoval všetky znaky
slohového názoru a rezbárskej práce póvodného
autora. Prvotná polychrómia sa zachovala v mini-
málnom rozsahu, zachovala sa však takmer v ce-
lom rozsahu prvá novšia vrstva polychromie,
pochádzajúca z prvej polovice 19. storočia. Súčas-
ná galériová funkcia plastiky si nevyžaduje
rekonštrukciu póvodnej formy, aká by sa připadne

218
loading ...