Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 13
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0017
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
13


1-Nádoba Tudu želiezovskej kultúry s protomami-uskami
v podobě býčích hlavičiek vkomponovaných do rytej geo-
metrickej výzdoby. Rozměry: v 21,3 cm, 0 u 1- cm, 0
5 cm. Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky. Fotografia
M. Červeňanského


2-Črep z ústia nádoby so Stylizovanou ludskou tyárou
(poloreliéf v kombinácii so súvekou výzdobnou technikou;,
želiezovská kultúra. Rozměry: 6,6X8,8 cm. Sikemcka, o
Nové Zámky. Fotografia M. Červeňanského


3. Vysoký reliéf hada v miske Tudu želiezovskej kultúry.
Rozměry: v 10,6 cm, 0 ú 19,2 cm, 0 d 5,1 cm. Dvory nad
Žitavou, okres Nové Zámky. Fotografia M. Červeňanského

ženy, hoci to sám obličaj zvlášť neprezrádza, sme
sa už zmienili; postup, ktorý si zvolil pravěký
umelec pri zvládnutí zložitej úlohy, podmienili
zaužívané súveké techniky výzdoby keramiky.
Výslovné kultový, možno povedať, akiste už
obřadný riad vznikol přenesením úplných zo-
omorfných a antropomorfných plastik na hrnčiar-
ske tvary. Niékedy sa plastiky — ako reliéfy —
nachádzajú vnútri keramiky (napr. had v miske
želiezovskej kultúry z Dvorov nad Žitavou —
obr. 3), najčastejšie však na vonkajšom povrchu
nádob. Sám akt obetovania je takto umělecky
stvárnený na fragmente z /pologufovitej nádoby
z Cataja; k jej okrajů je primodelovaná schema-
tická fudská postava, ktorá má roztvorené rame-
ná, ako kebysama držala nádobu, ktorá je vlastně
podkladem pre ňu (obr. 4). Tento nález 1’udu
volútovej kultúry v zjednodušenej forme, no při-
tom sugestivně připomíná volné neolitické plasti-
ky žien s nádobou v rukách (pozři ďalej).
Čiastočná, připadne úplná aplikácia zoomorf-
ných a antropomorfných motívov, resp. priamo
plastik na keramike zostávala v principe sekun-
dárným, čo i najstarostlivejšie urobeným úko-
nem v pomere k istému vyhraněnému hrnčiarske-
mu tvaru. Výrobu tohto druhu keramiky si vy-
žadovali už naznačené zložité rituálně ceremonie.
loading ...