Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 16
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0020
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
16


8. Nitrianskohradeoká „venuša“ Tudu lengyelskej kultúry.
Doklad kombinácie modelovej (stolička) a antropomorfnej
plastiky (postava). Nádobka, ktorú držala „matka-bohyňa“
v rukách, sa nezachovala. Rozměry: v 27 cm, š 8,7 cm,
hí 11,2 cm. Nitniainisky Hrádok, okres Nové Zámky. Foto-
grafin M. Červeňanského
9. Východoslovenská „venuša“ s odlomenými rukami, po-
vodně s tzv. adoračným gestom. Malovaná keramika typu
Oborin I. Rozměry: v 12,1 cm, š 4,8 cm, hí 4,6 cm. Oborín,
okres Trebišov. Fotografia M. Červeňanského
10. Podkladová zoomorfná plaisitmka v podobě stylizovaného
býčka. Staršia volútová keramika. Rozměry: v 12,5 cm,
š. 7,9 cm, hí 17,4 cm. Bíňa, okres Nové Zámky. Fotografia
M. Červeňanského
cestoviny alebo z vosku. K analogickému dotvá-
raniu základnej kostry neskoršieho „diela“ sa
dajú uviesť početné etnografické paralely (výroba
masiek a i.). Svojím spósobom i neúplná sporne-
nutá zoomorfná nádoba připomíná v náznakoch,
z akých roznorodých materiálov sa zhotovovali
výrobky, ktoré nám chýbajú pri hodnotení vý-
tvarného prejavu ako celku v minulosti (dřevo,
tkaniny, koza, perie, vosk, srsť, vlasy, slama a
iné organické látky).
loading ...