Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 33
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0037
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
33

výrazne ako právě v porevolučnom Rusku. Vedie
neraz architektův až k potlačeniu funkčnosti:
sportovému areálu má dominovat’ autodrom, za-
morujúci ihriská výfukovými plynmi.
Medzi úlohy mladej sovietskej architektúry
Patřila i výstavba športového areálu v Moiskve-
■Luznikách, uskutočnená až o tri desaťrocia podlá
celkom nových projektov. Z póvodných, nereali-
zovaných návrhov najzaujímavejší bol od M. Kor-
ževa z roku 1926.19 Ním projektovaný areál nie
je už isúčtom vedla seba položených ihrísk, ale
kompozičně jednotným celkom. Dominuju mu
dve rovnoběžné dráhy, automobilová a cyklistic-
ká, ktorých tvar je určený najma meandrom rieky
Moskvy. Obidve dráhy majú spoločné hladisko.
Cyklistická dráha je vonkajšia a vyšsie položena,
tribúny horizontálně přetíná. Stojí na ocelo-
hetónovej konštrukcii, tvoriac súčasne střechu
dolnej časti tribun. Ihriská pre 1'ahku atletiku
a hry sú umiestnené sčasti vnútri autodromu,
scasti mimo něho, hoci vnútri ostává este dostatok
siesta: zrejme autor projektu predsa len cítil


Korževov projekt areálu v Moskve-Lužnikách. Obr. je pře-
vzatý z knihy El Lissitzkého Russland

potřebu vyňať ich z autodromu z hygienických
a prevádzkových dovodov. Ani jedno z ihrísk zá-
měrně nie je ústredné. Taktiež dostihová dráha
sa podriaďuje autodromu a velodromu; s velo-
dromem, postaveným na konštrukcii, sa přetíná
na dvojúrovňových křižovatkách. Toto v dvad-
siatych rokoch ešte nezvyčajné riešenie nadvä-

v » , , T nžnikách. Obr. je převzatý z knihy El Lissitzkého Russland
Korževov projekt závěsných tnbún v Moskve-UuzniKacn. j r
loading ...