Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 35
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0039
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
35

nenie. Dôsledky z toho sa usiloval vyvodit uz
P°n Barber roku 1912 v Yale. Na tom istom
stadióne Gavin Hadden, najvýznamnejší americ-
ký projektant štadiónov dvadsiatych rokov,
statisticky skúmal, ako obecenstvo postupné za-
PÍna hl'adiisko při zápasoch amerického futbalu.-’
Zistil, že přibližné po kružniciach, ktorych střed
leží na spodnom okraji jeho priečnej osi, pricorri
diváci zretelne upřednostňujú stranu so slnkom
v chnbte. Ním projektované stadióny v Providen-
ce, Evanstone a Denveri — vymenovane v poradí
ich vzniku — reprezentujú rozličné stupně jeho
poznania: od hladiska lichoběžníkového podorysu
na západnej straně v Providence cez obojstranne
kladisko na půdoryse přibližné tvaru kruhovej
úseče v Evanstone až po hladisko na zapadnej
straně tvaru výstřednéj kruhovej úseče, na vý-
chode tvaru úzkého obdížnika v Denveri. No do
dosledkov sa výsledky jeho výskumu uplatnili
az po druhej světověj vojně. O idruhom technic-
kom.' výdobytku dvadsiatych rokov, o poschodo-
v°ni hladiisku sme sa už zmienili. Do třetice
venuje americká architektura v úsilí o co naj-
•epsiu viditelnost zo všetkých miest pozornost’
Profilu hladiska. Spočiatku sa spád hladiska
srnerom nahor stupňuje lomom, potom sa jeho
Profil mění v pravidelné stúpajúcu křivku.-1 No
y Europe sa konkávne hladisko až do cias rekon-
sfrukciepo druhej světověj vojně neujalo.
Závěr dvadsiatych rokov prináša prvu velku
rcalizáciu futbalového štadióna v Juznej Ameri-
ko. V Montevideo sa pre prvé majstrovstva světa
v° futbale, určené na rok 1930, stavia Stadio
k'Cntenario. Hoci je to stadión iba futbalový, jeho
kiadisko — na straně od slnka odvrátenej rozší-
lené, na protilahlej'izúžené — má v jadre kruhový
Půdorys, převzatý zrejme z býčej arény; tento
Podorys nevyskytuje sa nikde v Europe ani
v ÜSA, no na juh o americké j pode, kde futbal
2°hral významnú civilizačnú úlohu zatlačením
kýcích zápasov do úzadia, sa často opakuje. Hra-
c’u plochu v Montevideo lemujú široké travnaté
Pásy, iktorých účelom je z bezpečn ostny ch dovo-
úov vizdialiť diváka od ihriska. Potřeba ochrany
křácov a ro.zhodcov před rozvášněnými divakmi
2llehodnocuje juhoamerické stadióny cele desať-
r°čia. Roku 1935 sa stavia v Buenos Aires stadion
iv-er Plate, až do výstavby Maracany v Rio deHaddenova štúdia postupného zaplňania sa hladiska Yale
Bowl z roku 1928. Obr. je převzatý z časopisu Architectural
Forum


Dyche Stadium v Evanstone. Retušované časti sú neskoršie
přístavby. Obr. je převzatý z knihy C. Mercandina Implant i
sportivi

Janeiro najvačší športový objekt Latinskej Ame-
riky, s kruhovým poschodovým hl’adiskom a
s ihriiskomi obohnaným širokou vodnou priekopou.
Bezpečnostně opatrenia na ňom stoj a v popředí
a zdaleka prevyšujú všetko, čo Europa kedy po-
znala.
Na přelome dvadsiatych a tridsiatych rokov
loading ...