Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 103
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0107
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
103


Liptovská Mara — detail medziarkádového štípa po demontáži. Fotografia J. Rybáříka

sekundárné uložené opracované a polychrómova-
né viaceré architektonické články, časti klenby,
ttajmä nábežné štítky, detaily okenných kružieb
1 pozoruhodný štítový kameň kamenársky štruk-
hirovaný plastickým dekorom a překrytý malbou
Kristovej hlavy so svátožiarou. Malba je založená
kresbovej linii a štýlovo patří ku skorému go-
hckému slohovému výrazu.
V sakristii sondy dokázali, že dnešnej predchá-
dzala sakristia staršia. Jej terajšia klenba s klíno-
vým profilom rebier, nábežnými štítkami i spóiso-
bom vyklenutia a uloženia na ploché je zrejme
sekundárné použitá a nemožno1 vylúčiť jej pre-
^esenie z včasnogotického sanktuária.
Prieskum takto přispěl k poznaniu přestavby,
■Íej osobitnej a dobovej praxi zodpovedajúcej
logiky. Mladšia — neskorogotická přestavba sice

funkčně i výtvarné potlačila včasnogotický kostol,
nepochopiac podstatu jeho uměleckého- zmyslu,
predsa však využila existujúce vazby a prvky a
zapojila ich do novobudovaného celku.
Skúmanie neskorogotickej přestavby sa kon-
centrovalo na technický stav tejto stavebnej etapy
v súvise s potřebami premiestnenia kamenných
článkov, pochopitelné v úzkej spojitosti s určením
jej celkovej výtvarnej koncepcie. Okrem overenia
štruktúry stavebného jadra a historicky známých
tvaroslovných slohových hodnot dospěl prieskum
i tu k niektorým novým faktografickým zisteniam.
Kamenársky náročné pastofórium bolo, podlá
zistenia prieskumu, premiestnené zo severnej
steny presbytéria do polygonálneho zalomenia
jeho uzávěru, na čo poukazuje odkrytý otvor
a červené lemovanie na mieste póvodného osadě-
loading ...