Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 160
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0164
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
160
tívna svojbytnosť výtvoru je podčiarknutá priaz-
nivým účinkom farby, zintenzívňovanej masív-
nosťou hutnického stvárnenia.
Jaroslav Taraba — rovnako ako Karol Hološko
— programovo' respektuje charakter výrobného
miesta a možnosti, ktoré sú vymedzené vlastnos-
ťami tunajšej skloviny.24 Autor vo svojich deko-
ratívnych flašiach volí relativné tenkostenné rie-
šenia, v ktorých výtvarné využívá vláčnost’, ťaž-
nosť ski oviny v plastickom stave.
Na jednej straně vedie táto snaha k jednodu-
chým, lapidánnym formám bez profilácie, zalo-
ženým na výrazovej úspornosti. V prácach tohto
druhu uplatňuje princip otvorenej formy a ne-
dofúiknuteji iskloviny. Dřevená forma len v zá-
klade vymedzuje obrys tvaru, v ktorom sa záměr-
ně zrieka preciznosti. Obmieňa varianty válco-
vitých, eliptických a štvorhranných tvarov. Z hut-
nických výzdobných technik využívá optický úči-
nok plytkého reliéfu na stěnách flaše. Dosahuje
sa fúkaním do tvarovanej formy. Rané práce
tohto druhu sú sýto farebné — bud’ jednotónové,
alebo kombinované z dvoch farebných tónov,
spojených na principe nabiehavosti. (Nabiehavosť
dvoch farebných tónov sa dosiahne převrstvením
dvoch róznych farieb skloviny, vzájomne do seba
prechádzajúcich.)
V druhej skupině dekoratívnych hutnických
fliaš autor využívá možnost’ tvarovania v plastic-
kom' stave na členitú profiláciu. Tarabovi ide
o zámernú deformáciu tvaru za horúca, niekedy
kombinovanú s technikou jednoduchého alebo
tvarovaného nálepu. Üsilie krajné využit’ výrazo-
vé možnosti materiálu a techniky vedie autora od
viazanosti klasickým tvarom nádoby až po zložité
organické tvaroslovie. Farbu viaže přísné na tvar:
domýšl.a jednotu tektonického a dekoratívneho.
Vývin smeruje od sýtej farebnosti práč prvej
skupiny k farebnej striedmosti a sústredeniu na
plastickú stránku.
Tarabove dekorativně flaše vynikajú progra-
Juraj Opršal, Plastika hutnicky tvarovaná, křišťál stiahnutý
modrou farbou, 40 X 50 cm, 1972. Fotografia F. Valenta
Marián Mudroch, Sklený variabilný objekt, optické sklo,
brúsené, 31,5 X 31,5 cm, 1971. Fotografia F. Valenta
Eva Dolejšiová, Sklená plastika, liate sklo, dotvarované
brúsením, v 30 cm, 1972—1973. Fotografia F. Valenta
loading ...