Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 43
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0047
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
43Košice, dóm, severný portál, reliéf baldachýnu ostenia, Olivová hora,
detail. Foto K. Šilinger

Košice, dóm, severný portál, reliéf baldachýnu ostenia, Olivová hora,
detail. Foto K. Šilinger

dachýne. Figurálně početná scéna je jediná z Kristovho
detstva v celej plastickej výzdobě portálov. Logickejšie
do celku výzdoby zapadá pašiový výjav protilahlého
ostenia — Olivová hora, ktorá sa objavuje (podobné
ako skutky milosrdenstva) v celkovom ikonografickom
programe dvakrát (na tympanone západného portálu
a na ostení severného portálu). Na štítkoch vedlajšieho
baldachýnu možno rozoznať sediace postavy troch
starcov, pelikána křmiaceho mláďa a leva s levíčatmi.
V rámci celkového ikonografického programu, kto-
rého dóležitou zložkou je skutočnosť, že poukazuje na
tzv. zázrak zjavenia krvi Kristovej, je pravděpodobné,
že sú to proroci Ježišovho narodenia so symbolmi jeho
vykupiteTskej smrti (pelikán, levica). Len reliéfiky
Klaňania troch králbv a Olivovej hory sú poměrně
dobré zachované. Je zřejmé, že ani drobná baldachý-
nová plastika netvoří jednoliatu skupinu. Najzretel’-

nejšie je to právě pri porovnaní obidvoch najzachova-
lejších skupin. Klaňanie troch králbv sa vyznačuje
(najmä v Jozefovom odeve a odeve troch adorujúcich)
prekvapivo mákkým a na tele celkom nezávislým
tvarováním záhybov. Ich mâkké, krátké a chvějivé
vrásnenie je samoúčelné a dynamické (podobné ako
v drapérii Jána i mužských postáv skupiny Opla-
kávania). Madonin oděv je tradičnější. Medzi kole-
nami vytvára tri nepravidelné ,,misy“. Dynamickým
prvkom je tu pohyblivá postava Ježiška.
Figúry Olivovej hory majú oproti tomu oděvy
tvarované jednoduchým paralelným žliabkovaním.
Typ tváří Krista a Boha •— ušlachtilý, s vysokým če-
lom a vrytými očami —je celkom analogický typom,
ktoré nájdeme i na západnom tympanone, rovnako
ako modelovanie vlasov a fúzov a osmičkový motiv
oblakov.
loading ...