Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 89
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0093
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
89Majster Pavol z Levoče: Korpus z Prešova. 1520—1525. Stav plastiky
před restaurováním, detail. Foto II. Spoločník

Majster Pavol z Levoče: Korpus z Prešova. 1520—1525. Stav plastiky
po reštaurovaní, detail. Foto II. Spoločník

hol byť v období gotiky upevněný na tráme priečne
cez víťazný oblúk na vel’kom kalváriovom kříži.
Divald uvádza,8 že tento velký korpus sa nad víťazný
oblúk dostal až v priebehu 18. storočia a súčasne
zveřejňuje fbtografickú reprodukciu interiéru (asi
z roku 1913), na ktorej vidieť Krista v značnej výške
celnej steny víťazného oblúka. Pod korpusom na foto-
grafii bol umiestnený emblém, z ktorého po restauro-
vaní vysvitlo, že nepatřil na kříž ako sprievodný znak
jedného z evanjelistov z obdobia gotiky, ale že je to
znak města so siedmimi lipami9 a bol vyhotovený
v 18. storočí.
Z uvedeného možno teda nepriamo usudzovať, že
v Lipanoch mohli byť dva korpusy. Náš novoobjavený
korpus Krista z Prešova bol umiestnený v malom
Pristavanom výklenku z vonkajšej strany len od za-
ciatku 19. storočia. Či tu bol od čias vystavania ka-
plnky právě tento náš korpus dnes ťažko rozhodnúť.
Neuvěřitelný počet náterov olejových farieb z 19. sto-
rocia na všetkých sochách a hustota renovácií celého

přístavku by mohli naznačovat, že áno. Nevieme
presne, kedy sa tento korpus do Prešova dostal a od-
kiaT. Možno ho spájať s dvorná fragmentmi plastik,
s ktorými mohol povodně tvoriť jednu skupinu Ukri-
žovania v Lipanoch na oltáři sv. Kríža? Migrácia
soch pre farské a liturgické potřeby je pre malú vzdia-
lenosť obidvoch lokalit Tahko možná. Poznáme pří-
klady premiestňovania kostolného zariadenia i celých
oltárnych súborov (napr. bardejovský oltář Večere
Pána do košického dómu a pod.). Alebo patřila plas-
tika do póvodného vybavenia interiéru prešovského
chrámu sv. Mikuláša, a len keď sa ukázala potřeba
adorácie Kalvárie (a z tohto dóvodu ku gotickému
kostolu přistávali kaplnku), korpus z vnútra preniesli
do vonkajšieho priestoru? Zo staršej, dostupnej lite-
ratúry sa o ňom nič nedozvedáme. Temné severné
pološero kaplnky ho totiž po celé desaťročia bez po-
všimnutia pohlcovalo. Po jeho znovuobjavení sa pri-
stúpilo k reštaurovaniu v rokoch 1972—1973.10 Aj
keď sa korpus nezachoval neporušený, třeba ho zařadit
loading ...