Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 95
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0099
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Majster Pavol z Levoče: Korpus z Prešova. 1520—1525. Poklad na
plastiku po odstránení všetkých nepovodných vrstiev premalieb a po sňatí
novších doplnkov. Foto E. Spoločník

95

lová proveniencia. Umiestniť korpus opáť v poměrně
tmavom výklenku empírovej kaplnky je teraz po
očistění mnohých tvrdých náterov viac než riskantně
nielen kvóli kolísavým teplotám a extrémnym vlhkost-
ným pomerom, ale najmä pre ovzdušie znečistěné
výfukovými plynmi z frekventovanej hlavnej ulice
Prešova. Preto je nevyhnutné pre umiestnenie a nové
uplatnenie sochy nájsť vhodnější, svetelne primera-
nejší prístrešok, ktorý by zaručoval aj stále a optimálně
mikroklimatické podmienky.
Toto takmer neočakávane objavené, v podstatě
nekomplikované a do detailov precítené dielo, v kto-
rom je zdóraznený význam obsahovej zložky, preuká-
zatelne typologicky súvisí s formami a spósobmi
spracovania Krista z tzv. malej kalvárie zo Šarišského
múzea v Bardejove,13 veTkej kalvárie r. k. kostola
v Spišskej Novej Vsi,14 korpusu z Lipian,15 Malej
Lomnicky;16 badat aj určitá příbuznost s korpu-
som zo Spišských Vlách17 a možno aj z Hubice18
a Strážok.19 Pri vzájomnej konfrontácii týchto diel
zisťujeme, že sa štýlovo odlišujú len velmi málo;
miestami nás upútavajú svojou zhodnosťou v detailoch
a niekde aj typologickou totožnosťou, ale aj prínosom
novších riešení. Kedže medzičasom bol zreštaurovaný
aj korpus zo Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlách
a z Lipian, možno porovnat týchto niekol’ko korpusov
navzájom nielen zo stránky slohotvorných prvkov,
formovania těla, pohybu, sklonu hlavy, drapérií, ale
aj vzácnej polychromie, ktorá sa na niektorých inkar-
nátoch zachovala v intaktnom stave.
Bederně rúško (perizónium) našej plastiky je aran-
žované mohutnou slučkou na 1'avý bok těla. Jeden
z jeho volných koncov sa kedysi klenul ponad obidve
nohy smělým oblúkom vpřed ako u ukřižovaného
z Lipian a Spišských Vlách a upínal sa zo strany
k pravému lýtku. Dnes na tomto mieste vidieť už len
drobné zvyšky ulomeného dřeva a dotyky štítca pri
nanášaní póvodnej červenej polimentovej vrstvy pod
zlátenie, čo je dalším dókazom, že perizónium siahalo
aj na opačnú stranu dolnej končatiny. Ostal z něho,
žial’, iba fragment. Bolo pravděpodobně mechanickými
nárazmi poškodené, a preto ho pri predchádzajúcich
opravách odřezali a nahradili novým beztvarým ku-
som pobronzovaného dřeva. Druhá polovica volného,Majster Pavol z Levoče ( ?) : Korpus z Lipian. Polychrómovaná dřevo-
řezba. Pohlad na celok po restaurovaní roku 1972. Foto E. Spoločník
loading ...