Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 18
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0150
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
183. Sabinov,juhozápadný portál farského kostola, 1523

4. Brezovica, portál kostola, Vincent z Ragusy, 1520

sa usiloval v architektúre podporoval nastúpený
směr; přestavby na Pražskom hrade od devätdcsiatych
rokov 15. storočia bolí ovplyvnené Budínom. No
podmienky boli tu už iné, aj architektúra je odliš-
ná — Benedikt Rejt celkom osobité mění gotické
tradicie a spája ich s renesančnými prvkami. Vidieť to
na ucelenom poňatí priestoru Vladislavskej sály
(1486—1502), veïdiele neskorej gotiky, s jej rene-
sančnými článkami (okná 1493, zaujímavé portály).
Zavčasu sa objavili renesančně detaily na Moravě,
patriacej už od roku 1478 do zväzku s Uhorskom
(portál zámku v Moravskej Třebovej a zámku v To-
vačove, obidva z roku 1492).
Pri zaslúženom obdive prologu renesančnej archi-
tektúry v Uhorsku třeba pokládat za přehnané
tvrdenie dvorného historika Marca Antonia Bon-
finiho, že Matej udomácnil v Uhorsku antická, teda
renesančnú architekturu. Udomácnenie předpokládá
hlbšie a širšie kořene v dozretých domácich podmien-
kach.3 Renesancia za čias Mateja Korvína sa málo
šířila mimo dosahu jeho dvora a úzkej vládnúcej

vrstvy dvornej a cirkevnej šlachty. Najmä ešte ne-
stačila vyrásť z jej najvlastnejšej živnej pódy — z meš-
tianstva. Preto jej ojedinělé diela museli vo vtedajšom
prostředí pósobiť izolované, až cudzo.
Neznižuje sa tým historický fakt, že za Mateja
Korvína došlo k velkému vzopätiu kultúrnych sil, ba
zvýrazňuje to jeho osobnost a skutočnosť, že vedel
predbehnúť dobu. Navýše humanistické ovzdušie
a začiatky renesancie v druhej polovici 15. storočia
kladné stimulovali dalšiu premenu spoločenskej a kul-
túrncj klímy v cclom Uhorsku. Preto sme podrobnejšie
spomenuli tento prolog, hoci sa architektúry Slovenska
viditelné nedotýkal — lebo len v súvislosti s ním
možno pochopit a zhodnotit prvé prejavy renesančnej
architektúry na Slovensku4 zo začiatku 16. storočia.
Tento prvý humanistický a renesančný impulz
v 15. storočí sa na Slovensku prejavoval skór v rozvoji
humanistickej kultúry a vo výtvarnom umění v zaují-
mavom prechodnom slohu (epitafy, oltárne obrazy
a dřevené plastiky).
V druhej polovici 15. storočia sa začína postupné
loading ...