Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 44
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0176
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
44


34. Kežmarok, zvonica, Ulrich Materer, 1586, sgrafito Michal Sorger,
1591, kostolná veza s atikou, 1591. Vedla humanistická škola

námestie, č. 202). Paumgartnerovský dom má arkier
a jednoduchý portál s trojuholníkovitým tympano-
nem, podopieraným delfínmi a římsou na konzolách,
datovaný rokom 1556 a 1579 (Trojičné námestie,
č. 180). Sieň s dřeveným trámovým stropom, s orna-
mentálně vyřezávanými hlavicami sa zachovala na
druhom poschodí tzv. szajbhélyovského domu, pře-
stavovaného v polovici 16. storočia a upravovaného
v 17. storočí (Trojičné námestie, č. 50). Vo vedlajšom
dome (č. 51) sa zachoval vnútorný renesančný portál
z roku 1567. Přestavbou z viacerých gotických domov
vznikol v prvej polovici 16. storočia a v 17. storočí
velký trojpodlažný dom s desaťosovým priečelím
(Trojičné námestie, č. 196); portál na vnútornom
schodišti je z roku 1658.. Trojpodlažný šesťosový tzv.
limpacherovský dom má vstupný portál z rokov
1625—1627 (Trojičné námestie, č. 201). Kammerhof
s dlhým, nepravidelným pódorysom vznikol povodně
okolo roku 1550 spojením viacerých budov, rozšířili
a přestávali ho v polovici 17. storočia (Leninova uL,

č. 18). Samostatné stojaci tzv. bellházyovský dom
(Volgogradská ul., č. 122) z prvej polovice 17. storočia
má na rohu hranolovitý arkier a arkádová loggiu na
hlavnom priečelí.
V 16. storočí začína šlachta podnikat a obchodovat
(alodiálne majere) a stahuje sa do miest. Mestá sa
prenikaniu šlachticov bránia a uhorský snem v rokoch
1553 a 1563 znova nariaďuje přijímat šlachtu do miest
s podmienkou, že sa podrobí mestskej vrchnosti.
V Banskej Bystrici vybudovali Thurzovci už na pře-
lome 15. a 16. storočia uprostřed námestia (nám. SNP,
č. 4) najprv neskorogotický dom a roku 1557 ho
renesančně přestávali (Majster Oswald). Vtedy vznik-
la jeho ucelená kvadratická fasáda, zdobená sgrafi-
tům, završená pásom s oblúčikovou atikou. V dome
povodně sídlila thurzovsko-fuggerovská banská spo-
lečnost. Turčánovský dom na Dolnej ulici, č. 8 z roku
1556 a přestavovaný začiatkom 17. storočia (vstupný
portál je z roku 1610) s priečelím završeným atikou
patří tiež medzi reprezentativně domy, ktoré sú
prechodom k městským šl’achtickým palácom (roku
1620 v ňom korunovali Gabriela Bethlena za uhor-
ského krála).
V početných domoch sa zachovali charakteristicky
klenuté podjazdy (napr. Horná ul., č. 2, 3, 18, Dolná
ul., č. 43, 44, 56 s portálom z roku 1574, námestie
SNP, č. 20 s velkou neskorogotickou vstupnou sieňou
z přechodu 15. a 16. storočia, č. 18 s podobnou sieňou
zo začiatku 16. storočia atď.), arkádové loggie a pavla-
čové chodby s arkádami (Horná ul., č. 2, 7, 12).
Ojedinělý u nás, na spósob severskej bohato zdobenej
renesancie, je arkier s portálom tzv. Ebnerovho domu
na náměstí SNP, č. 22 od Jána Weinhardta zo Spiš-
ských Vlách (1636). V oválných výplniach arkiera sú
reliéfy s antickou a biblickou tematikou (Mucius
Scaevola, Judita a Holofernes, Goliáš). Městský dom
Beniczkovcov na náměstí SNP, č. 16 z poslednej
třetiny 16. storočia, přestavovaný v prvej polovici 17.
storočia (di Pauli), vznikol tiež spojením dvoch
starších domov a je charakteristický arkádovou loggiou
otvorenou na dvoch stranách do námestia.. Portál od
kamenárov J. Dobretaka a Cl. Píisttnera je z roku
1660. Vo Zvolene sa na dome č. 50 na náměstí
zachoval okrúhly nárožný arkier z konca 16. storočia.
Najviac vyspělých typov renesančných meštianskych
domov sa zachovalo v Levoči. Thurzovci si tu v 16.
storočí přestavbou dvoch gotických domov vybudovali
velký sedemosový dom s nepravidelným priečelím —
loading ...