Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 58
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0190
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
58


49. Hájniky pri Sliači, kaštiel, 1618

Kaštiel’ v Strážkach dal v rokoch 1570—1590
postavit Juraj Horváth-Stančič. Poschodový kaštiel
nie je celkom pravidelný a má na dvoch protilahlých
rohoch umiestnenú jednu polkruhovitú a jednu
okrúhlu baštu. Vo dvore mal z troch stráň arkády
a je ukončený štítkovou atikou. Štítková atiku má aj
zvonica pri blízkom kostole.
Gregor Horváth-Stančič, syn Juraja, založil tu
roku 1588 humanistická akadémiu.
Koncom 16. a začiatkom 17. storočia Thökölyovci
nákladné prestavujú Kežmarský městský hrad na
veTkoryso riešený kaštiel. Od tých čias má charakte-
ristická štítková atiku.
Postupné vznikol celý rad štvorkrídlových kaštielov
s vnátorným dvorom a nárožnými baštami, spočiatku
prevažne okrühlymi, neskôr, najmä v 17. storočí, už
hranatými, s ostrým britom, i s polygonálnymi bašta-
mi, sábežne s premenou ich tvaru pri fortifikáciách
miest a hradov: Šala, druhá polovica 16. storočia,
nepravidelný pódorys; Bošany, koniec 16. storočia,
s atikou, a Zemianske Kostolany, okolo roku 1610,
z obidvoch iba část štvorkrídlovej dispozície; Radvaň,

kaštiel' č. 25, 16.—17. storočie, nepravidelný kaštiel’
vznikol přestavbou; Teplická nad Váhom (posledně
desaťročie 16. storočia}, Hajná Nová Ves 1610; Rado-
šiná, Kluknava, zo začiatku 17. storočia; Humenné
1610 a Horné Lefantovce 1618, pravidelné dispozície
s hranatými nárožnými baštami, v Lefantovciach
neskoršie odstránili jedno křídlo a vytvořili cour
ďhonneur, podobné aj v Trebostove na kaštieli
z druhej třetiny 17. storočia; Ziar nad Hronom 1631 ;
Ožďany, prvá polovica 17. storočia, nepravidelná
dispozícia; Horné Obdokovce 1650; HýTov 1657;
Suchá nad Parnou 1551, 1657 a ďalšie přestavby;
Dubnica 1642; Topolcianky 1662, nepravidelná
dispozícia vznikla přestavbou na základech staršieho
hradu; Vlkanová (polovica 17. storočia}; Plavecké
Podhradie s oktogonálnymi nárožnými baštami ;
Velké Uhrovce; Velká Ida 1688 a Brunovce 1690 až
1695, s atikou a tiež len z troch stráň uzavretým
dvorom.
Antolský kaštiel přestavoval roku 1588 G. Ferrari
na pravidelná štvorkrídlová budovu s arkádovým
dvorom uprostřed; neskoršia baroková přestavba jeho
loading ...