Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 75
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0207
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
75


Radola — renesančný kašliet, pódorys prízemia

rekonštrukciu najstaršieho objektu kaštiela v Radole.
Povodně bola miestnosť na přízemí osvětlená len na
juhozápadnej a severozápadnej straně malými štrbi-
novými otvormi, ktoré boli súčasne aj strielňami.
Terajšie okienka sú z druhej stavebnej etapy objektu.
Okná na poschodí sa zrejme vytvárali len jednodu-
chým výrezom do múru a tektonizovali sa pod vply-
Vom severskej renesancie malovanou šambránou
s frontónom. Okno s touto výzdobou bolo zrušené
v druhej stavebnej etape v druhej štvrtine 17. storočia,
keď sa architektonicky zjednocuje najstaršia časť
kaštiela s priečelím novovybudovanej renesančnej
časti. Rozsah póvodného okna sa tu zistil sondážou
v interiéri. Na ostatných stěnách ukazujú horizontálně
sondy neporušenú póvodnú omietku, čo naznačuje, že
okenné otvory mohli byť len v miestach otvorov
z druhej stavebnej etapy a vznikli ich rozšiřováním.

Dalším důležitým nálezom, ktorý ešte čaká na roz-
lúštenie po plošnom odkryve, sú nápisy na severozá-
padnom a severovýchodnom priečelí objektu z tretej
štvrtiny 16. storočia. Sú písané štetcom v riadkoch
vymedzených linkováním, čiernou a červenou farbou.
K severovýchodnému priečeliu sa v 17. storočí přistá-
val další objekt, takže v súčasnosti je nápis na stene
hornej siene. Na tejto stene sa zistila maïba nad
vchodom, čo umožňuje identifikovať póvodný vstup
do miestností prvého poschodia v najstaršom objekte.
Přístup mohol byť vonkajším schodišťom na krátku
pavlač, pod ktorou bol vchod na prízemie a bližšie
k východnému nárožiu vstup do pivnice.
Táto rekonštrukcia, ktorá vychádza zo skutečností
zistených sondami, ukazuje, že póvodný renesančný
objekt představuje vlastně najjednoduchší typ tvrdze,
pochádzajúci ešte zo středověku. Príkladom tohto
loading ...