Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 89
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0221
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
89


Univerzitný stadión v Mexiku. Z knihy M. Wimmer: Olympic Buildings

stadión má přednostně slúžiť tomuto športu. Priamo
a mierne spadajúci povrch hladiska s tmavozelenými
lavicami je obložený bielym mramorom, rovnako ako
1’ahká, funkcionalistická fasáda s prevažne horizontál-
nym členěním. Horizontálny rytmus převláda i v hl’a-
disku, pravidelné delenom podchodmi a koridormi.
Čestná lóža štadióna, postaveného krátko po páde
Mussoliniho a monarchie, je až ostentativné demokra-
tická, od ostatného hladiska takmer neodlíšená.
Jedinou črtou, porušujúcou antická tradíciu otvore-
ného hladiska, sú reportérske kabiny na juhozápad-
nom okraji; ich subtilná, zasklená kostra je z alumínia
a travertínu. Stadión sýtych, jásavých farieb sa do-
široka otvára k azúrovej oblohe. Namiesto dramatič-
nosti nastupuje vyváženost foriem, a hoci stadión po-
užívá moderné tvary, antického ducha svojej krajiny
vyjadřuje dokonale. V protiklade k početným štadió-
nom socialistickej Európy z tých čias, tu forma zatláča

obsah: příjemné prostredie poskytuje horšie možnosti
prizerať sa a v kvalitě miest vytvára značné rozdiely.
Kým římsky Stadio Olimpico má ešte tradičný
amfiteatrálny pódorys, lisabonská Benfica a stadión
Riceho Institutu31 v Houstone, USA, vychádzajú
v ústrety zásadě optimálnej viditelnosti podobné ako
Népstadión mohutnou rampou na straně odvrátenej
od slnka. Oproti tomu Estadio Bernabeu v Madride
k spomenutej zásadě neprizerá. Tento výlučné futba-
lový stadión postavili roku 1947 s poschodovým hla-
diskom okolo obdížnika, rovnako hlbokým na všet-
kých stranách. Neskoršou přístavbou ťažkej rampy
právě na oslnenej straně ho rozšířili až na kapacitu
125 000 miest35. Přístavbu viedli komerčně dóvody,
a tomu zodpovedá aj výsledok, sociálně velmi diferen-
cované hladisko. Iba o málo menší, no architektonicky
ovela zaujímavejší je milánsky Stadión Giuseppe
Meazzu, predtým San Siro, přestávaný taktiež u-
loading ...