Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 109
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0241
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
109


Tribuna štadióna Slovana Bratislava za stavby. Foto F. Kresák

stadión stal dočasné krytou halou. Horný okraj
povrchu hl’adiska mal povodně mierne klesat smerom
k svojej dominante — stožiaru bez ohl’adu na opti-
málnu viditelnost: funkcia sa mala obětovat forme.
N o pre obrovské prekročenie rozpočtu a časovú tieseň
závesnú střechu i so stožiarom z projektu vypustili
a stadión postavili v skromnejšej verzii. Aj tak si však
stavba vyžiadala obete na 1'udských životoch : v dó-
sledku pracovných úrazov pri budovaní olympijského
areálu zahynulo 11 robotníkov, čo znižuje etickú
hodnotu tohto technicky náročného diela.89
Novinkou štadióna bola obrovská televízna obra-
zovka, prenášajúca divákovi události z iných športo-
vísk a opakované detailné záznamy výkonov zo ša-
tného štadióna. Táto obrazovka, slúžiaca súčasne aj
ako informačná tabula, ako stredobod hïadiska
nahradila neuskutočnenú dominantu, stožiar, ktorý
sa mal nakláňať ponad ňu do ihriska. Technickým

vybavením, uzavretosťou i plánovaným zakrytím sa
štadión usiluje o rovnaké optimálně podmienky pre
všetkých pretekárov, no celkom sa stráca kontakt
s přírodou, ktorý má z olympijských hier spoluvytvá-
rať oslavu zdravia, krásy a priateTstva všetkých Tudí.
Účelnost zvíťazila nad olympijskou ideou.
Gelkove sa nám Taillibertova architektonická tvor-
ba vidí až barokně nepokojná a jeho športové stavby
příliš odtrhnuté od prírody.
Závěr sedemdesiatych rokov bol už poměrně chu-
dobný na velké realizácie. Po architektonickej stránko
neprinieslo nič nové ani niekolko argentinských šta-
diónov, postavených pre majstrovstvá světa vo futbale
1978, ani přestavba štadióna River Plate v Buenos
Aires, ktorý si aj po nej zachoval svoj takmer kruhový
pódorys.90 Zaujímavejší je štadión New York Giants,
súčasne sídlo New York Cosmos, slúžiaci dvom špor-
tom s podobným pódorysom ihriska — európskemu
loading ...