Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 46
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0158
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
46


III
V októbri 1943 uvádza v Eláne Štefan Bednář
umelca,18 ktorý bude patriť k najváčším
a na j výraznějším kresliarom generácie dru-
hej světověj vojny, alebo lepšie: slovenského
výtvarného umenia vóbec — Ernesta Zmetáka.


10. a. Ernest Zmeták: Stojací akt, kresba drievkom tu-
šom, 1944. Foto F. Hideg.
b. Vilmos Aba-Novák: Stádia aktu, kresba perom
tušom, 1921. Foto F. Hideg.

Kresba mu bude vždy východiskovým fenomé-
'nom tvorby, determinujúcim svojim významom
celé specifikum výtvarného výrazu. V zaradení
do vývinu slovenského umenia obohacuje racio-
nálny vývinový rad o iné moménty ako kresba
generačných druhov. Snahy ktoré však charak-
terizovali rozhodujúce vzopätie povojnovej tvor-
by, t. j. hfadanie pevhého tvaru, vnútornej zá-
konitosti objemu a lapidárněj kompozičněj os-
novy, mu hned’ od začiatku nebudú cudzie. Skór
naopak. Prejavia sa však v iných reláciách. Ak
kresba V. Hložníka vyrastá z expresívneho zá-
kladu a ak nadviaže v povojnových rokoch hlav-
loading ...