Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 71
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0075
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
71


Jean Pierre Sauvage: Karol Batťhyány, olej na plátně,
1748. Viedeň, Vojenské historické muzeum. Foto Vo-
jenské historické muzeum, Viedeň.

tvrdý, pedantný vychováváte!' Jozef a II., ktorý
mal málo pochopenia pře svojho citlivého, ale
aj ťažko zvládnutelného zverenca. Tomu proti-
řečí novšia literatura, ktorá vyzdvihuje jeho
starostlivost a prezieravosť vo vedení budúceho
panovníka.
Medzi portrétmi, ktoré priamo alebo nepriamo
súvisia s obrazom v Nových Zámkoch a pořná-
hajú ho bližšie určit, musíme spomenúť predo-
všetkým jeho poměrně vernú kópiu, ktorá sa
nachádza v súkromnom majetku v Güssingu
v Rakúsku. Obraz sa objavil roku 1980 na vý-
stave „Rakúsko za doby cisára Jozefa II.” v Mel-
ku.5 Jeho autorom je neznámy kopista 18. sto-
ročia středných kvalit. Nás tento obraz zaujíma
predovšetkým pre identifikáciu zobrazenej oso-
by. V tom istom roku 1980 sa vynořili ďalšie
dva portréty Karola Batthyányho na výstave
„Mária Térézia ako uhorská královná” v zámku
Halbturn pri Eisenstadte. Obidva vznikli zrejme

ešte za života Batthyányho, ich autoři sú dosia!
anonymní. Na prvom z nich6 je Batthyány zob-
razený v tom istom postoji ako v Nových Zám-
koch. Změna sa týká len obleku — tentoraz má
oblečené brnenie, cez ktoré je prehodený čer-
vený plášť, podšitý leoparďou kožušinou, a veku
— Batthyány je na tomto obraze podstatné mlad-
ší. Na hrudi mu visí Zlaté runo, ostatné vyzna-
menania chýbajú. Obraz je slabých kvalit, nesie
všetky znaky schematickej práce kopistu.
Kým na všetkých doteraz spomínaných obra-
zoch je Batthyány zobrazený len po kolená, na
ďalšom rozmernom plátně, ktoré bolo takisto
vystavené v Halbturne, je znázorněný v celko-
vej postave.7 Súvislosť tohto obrazu s predchá-


J. P. Sauvage — G. A. Müller: Karol Batthyány, mezzo-
tinta, po 1748. Keszthely.
loading ...