Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 10.2000

Page: 194
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000/0196
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
194

MICHAL HAAKE

Ryc. 10. Leon Tarasewicz, 1990 [Tarasewicz, BWA Katowice 1995; Leon Tarasewicz,
Malmô Konsthall Malmô 1992; Nowosielski, Tarasewicz, Smoczynski, CSW Warszawa
1997]

(il. 10). Jednym z glôwnych powodôw ksztaitowania formy w obrazach
Stelli jest jej podporzgdkowanie granicy pola. Ukiady pasowe stanowig
powtôrzenie granicy powierzchni swojego zjawiania sig. Zostaje zniesione
napigcie migdzy przedstawieniem a jego naturalnym ograniczeniem, nie-
zaleznie czy obraz ma ksztait tradycyjny - prostokgtny, czy trôjkgtny al-
bo wieloboczny. Na obrazie Tarasewicza bieg pasôw rozpoczyna sig od dol-
nej krawgdzi pola. Dalej szerokim lukiem dochodzi do krawgdzi gôrnej,
zakrgca o 180 stopni i ponownie styka sig z krawgdzig dolng. Pozostawio-
ne zostajg w ten sposôb w gôrnych narozach ciemne, puste „zagielki”.
Przynalezg one do porzgdku pola obrazowego - sg tozsame z plaszczyzng.
Skrajne pasy ukladu biorg swôj poczgtek poza plaszczyzng i „doïgczajg”
do reszty. Zabieg ten powoduje, ze bieg pasôw toczy sig niezaleznie od
ksztaltu plaszczyzny. Obydwa elementy- przedstawienie i pôle obrazowe
zdajg sig funkcjonowac jednoczesnie bez hierarchicznej zaleznosci, na tej
samej osi. Zasadnicze znaczenie zyskuje tez sposôb, w jaki pasy sg od sie-
bie oddzielone. Na obrazie amerykanskiego minimalisty prowadzone sg
niejako rôwnoczesnie, wszystkie naraz, bieg kazdego z nich jest niezaklô-
loading ...