Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 10.2000

Page: f
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000/0313
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
EKONOMIA SEMIOTYCZNA I PRAGNIENIE WLASNEGO JÇZYKA

215

czania funkcji operacyjnej sugeruje zatem, ze miejsce decydujgce o swoi-
stosci krytycznego tekstu lezy moze poza nim, a w konsekwencji, ze pojp-
cie krytyki wykracza poza pojpcie zbioru tekstôw.

Krzysztof Dybciak w artykule na temat istoty krytyki literackiej6
twierdzi, iz to krytyk jest wiasciwym twôrcg literatury. Dzieje sip tak
dlatego, ze uswiadamiajgc autorom poprzez swoje wypowiedzi istnienie
artystycznych konwencji i wywierajgc w ten sposôb na twôrcp swoistg
presjp sformuiowania w praktyce wlasnej poetyki, w obliczu tradycji pojp-
tej jako stan jpzyka artystycznego, ktôrym trzeba sip posluzyc, krytyk
stwarza w ogôle mozliwosc zaistnienia takich, a nie innych dziei. Dziaial-
nosc kreatorska krytyka nie ogranicza sip jednakze dla Dybciaka do
okreslania okolicznosci pierwotnych decyzji artysty, ale dotyczy zaistnie-
nia dziela takze w innym sensie. Krytyk kwalifikuje do publikacji, zwra-
ca uwagp Dybciak, a tym samym ustanawia fakty artystyczne, bo dzieio
staje sip dzielem dopiero po przekroczeniu bariery spolecznej akceptacji.
On to takze z nieuporzgdkowanego uniwersum owych faktôw tworzy lite-

raturp - spaj,=~

cje, pokoleniaE"m
Choc DybcE-^
tnie jak Slaw =-
relacji, jako oE_r
P'Pinie krvtvkiE


sterylny modiE-
dzialalnoscig. E-^1
chodzilo tylkcE-
bory spleciomEJ?

0

sz

O

stycznym ryn=_
rze ktorego n

wszystkim, piE

c

0

O

Jesli przyjË”^

jgc krytykp aE”

>

wszystkich elE-

0

zwoli nam zr^E-^

i—

lrt.nra nn mni-

o= COJ ^ ^ -

0

= Ovj

o

:ziela, definiujgc orienta-

kp podobnie ambiwalen-
sci (istocie), jak i splocie
icisk kladzie na postrze-
iat literacki (literatury).
dziei, literatury (sztuki)
;dolnosci do konsekracji,

zaczynajg przypominac
ikcyjng, wypreparowang
nie informacji, tak jakby
f unczasem krytyczne wy-
stycznego swiata - arty-
ziec, rynkiem, na obsza-
» pienigdz, ale i przede
lo konsekracji, prestiz.
vo przewidziec, iz opisu-
ay musieli dotkngc tych
rych funkcjonowanie po-
i prestizu - wlasciwosci,
la wyrokowac na temat
erze sip znikgd. Krytyk
est wipc nie tylko szafa-
îdobywcg.

ksty” 1979, nr 6.
loading ...