Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 17.2006

Page: 147
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2006/0149
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
W KIERUNKU TŁUMACZENIA ŻARTU

147

kroku. Monumentalny ślad jednak ma tę właściwość, iż jego integral-
ność, w postaci wyciętej z bloku materii, umożliwiająca zaanektowanie
przezeń partii krajobrazu, sprzężona jest wizualnie i znaczeniowo z efek-
tem jej powstania - wycięciem, co w sferze znaczenia wyznacza jego sta-
tus pomiędzy immanentną i kontekstualną wartością. W ten sposób każ-
dy ruch służący przykryciu partii krajobrazu relatywizowany jest
odsłaniającym się kontekstem tegoż. Forma monumentalnej rzeźby jawi
się zatem jako alternatywna jej koncepcja o znaczącym tytule i czasie
powstania Wrota do przyszłości 1987-89.


6. Gyórgy Galantai, Powiększony krok, 1983

Niezwykle istotnym, oprócz wyżej wspomnianej tendencji do upra-
womocnienia węgierskich dzieł sztuki jako takich, było usiłowanie stwo-
rzenia nowego kierunku w sztuce. W podstawowej dla węgierskiego
konceptualizmu publikacji - zatytułowanej znamiennie Sztuka koncep-
tualna dziś, pojawia się stwierdzenie, iż, pomimo licznych prób analizy
słowa sztuka, tylko jedna „pojawiła się „poważna”, odpowiednia, by stać
się kierunkiem i przynieść znaczące konsekwencje (przez to, że znaczyła
także pewne nastawienie i styl życia)”19.
Uznana także przez historyków sztuki, za kluczową koncepcja
PSEUDO autorstwa Gyuli Pauera, przytaczana jest jako pars pro toto
relacji sztuki i polityki. PSEUDO to konstrukcja zarówno artysty, jak
historyków sztuki, ponieważ sam artysta intencjonalnie w ten sposób
definiuje i używa terminu, by zasugerować znaczenia istniejące na wielu
poziomach przenośni. Ponadto, pomimo iż pozornie pojęcie to funkcjo-
nuje w sposób „tradycyjny” - zdefiniowane i „zrealizowane” w szeregu
dzieł stanowiących poważną część artystycznego oeuore, w rzeczywistości
19 M. Petmak, Concept Art Today, www.c3.hu/collection/concept/concept.doc (strony
nienumerowane).
loading ...