Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 17.2006

Page: 198
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2006/0200
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
198

PIOTR PIOTROWSKI

par excellence artystycznej kreacji, ale wkracza na pole historii sztuki,
i którzy stosunkowo niedawno sformułowali pomysł stworzenia mapy
twórczości artystycznej Europy Wschodniej10.


ARTEAST COLLECTION

2000+ - 1. kar sega v tretjo tisoćico, tudi tretje tisoćletje; preneseno: nękaj,
kar je odprto in usmeijeno v prihodnost; 2. v ozjem pomenu zbirka sodobne
mednarodne umetnosti Moderne galerije v Ljubljani kolekrija - zbirka, zLasti
umetniśka arteast - premik v perspektivi pri obiikovanju zbirke 2000+ (gl.)-
upostevanje umetnosti z vseh strani neba, vendar s posebnim poudarkom na
delih iz Vzhodne Evrope 2000+ - 1. reaching into the third thousand, atso the
third millennium; metaphońcally, something open and orientated towards the
futurę; 2. in a narrovt sense, a collection of modern international art at the
Museum of Modern Art in Ljubljana collection - a set ofartistic works arteast -
a movement in perspective used when assembling the 2000+ art collection -
taking the art of all countries into consideration but with emphasis. on the
countńes ofEastern Europę

2. 2000+ArtEa.st Collection, logo kolekcji, Moderna Galerija, Lubiana, 2000 (ku-
rator: Zdenka Badovinac)

Pierwszy z wymienionych przykładów, zatytułowany 2000+ ArtEast
Collection, stanowi muzealny projekt stworzenia akernatywnej wobec
powszechnej, globalnej, a więc zachodniocentrycznej praktyki muzealnej,
kolekcji sztuki Europy Wschodniej lat 1960-2000, regionu o szczególnym
i odmiennym od zachodniego doświadczeniu artystycznym. Kolekcja zo-
stała założona w roku 2000 w wyniku międzynarodowej współpracy po-
chodzących z regionu krytyków sztuki. Drugi przykład to - jak wspo-
mniałem - projekt artystów grupy IRWIN, od początku swej działalności
bardzo wyczulonych na problematykę tożsamości makroregionu, jeżeli w
ten sposób można nazwać Europę Wschodnią, który powstał również

10 IRWIN (red.), East Art Map, „New Moment”, 20, Ljubljana 2002. Por. również:
B. Vogelnik (IRWIN), Total Recall, (w:) M. Hlavajova and J. Winder (eds.), Who if
not we should at least try to imagine the futurę of all this, Amsterdam: Artimo, 2004,
s. 171-186, wydanie książkowe znacznie rozszerzone: East Art Map, Contemporary art
and Eastern Europę, IRWIN (ed.), London: Afterall Book 2006.
loading ...