Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Hrsg.]
Artium Quaestiones — 19.2008

DOI Heft:
Projekty
DOI Artikel:
Wodiczko, Krzysztof: Miejsce pamięci ofiar 11 września: (propozycja przekształcenia Nowego Jorku w "miasto ucieczki")
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29067#0245
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
PROJEKTY

Krzysztof Wodiczko
MIEJSCE PAMIĘCI OFIAR ii WRZEŚNIA
(PROPOZYCJA PRZEKSZTAŁCENIA NOWEGO JORKU
W „MIASTO UCIECZKI”)

WPROWADZENIE

Projekt Miejsca Pamięci Ofiar II Września winien być zrealizowany
równolegle i w uzupełnieniu budowanego już Pomnika World Trade Cen-
ter, Miejsce Pamięci ma związek ze słowem „pomnik”. Słowo pomnik
odnosi się zaś do „pomnij”, „pomnieć”, napomnieć”, „upomnieć”, a więc
i „ostrzec”. Łacińskie monumentum pochodzi od motmo, monere, rnonui,
monitum - napominać, przypominać, ostrzegać, i służy upominaniu, do-
tyczy przyszłych wydarzeń, Słowo „memoriał” odnosi się do memento,
czyli do nakazu pamiętania i przypominania.
Celem jest stworzenie przestrzeni dla aktywniejszego i bardziej
krytycznego dyskursywnego upamiętnienia ataku terrorystycznego
z II września 2001 roku w jego historycznym i politycznym kontekście
oraz w świetle działań wojskowych podjętych w jego rezultacie, wraz
z ich amerykańskimi i międzynarodowymi konsekwencjami, Proponowa-
ne Miejsce to obszar pamięci aktywnej, pamięci w działaniu. Ma to być
„agonistyczna”1, nie antagonistyczna, instytucja pamięci, która stawia
pytania; publiczne forum i punkt wyjścia dla kolejnych podobnych pro-
jektów. Tylko w ten sposób Miejsce może przyczynić się do złagodzenia
globalnej niesprawiedliwości, ograniczenia arogancji, ignorancji i braku
szacunku, które, o ile nie uda się ich powstrzymać, będą nadal budziły
gniew i dostarczały podniet do następnych ataków.
1 Koncepcja „demokracji agonicsmoj”, jako przeciwstawnej wobec „demokracji delibe-
raeyjnej” Jurgena Habermasa, por,: Demokracja, władza i „to, co polityczne’' oraz Agoni-
styemy model demokracji, (w:) Ch. Meuffa, Paradoks demokracji, Wrocław 2005; E. Łevi-
aas, Citim of Refuge, (w:) Beyond the Verse, Tatmuding Reading* and Lectures, Indiana
University Press 1094.
 
Annotationen