Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 1): Sive Gemmarum Et Numismatum Graecorum In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Elegantiorum Series — Coloniae Marchicae, 1696 [Cicognara, 2757-1] [VD17 3:607663V]

Page: 308
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd1/0326
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
5o8 NUMISMATA REGUM
duce, eumpofl-capta adverfus Romanos arma, propexum rutilumque crinem, pa-
trata demum cxde Legionum, depofuijje. Scilieet Commius noster hoc ipsd ha-
bitu & Germanorum morem videtur implevisse, & simul viclas a se aliquoties
Romanorum Turmas, & hoslibus exprobrasse & suis jastasse. Quod de capil-
lis in nodum connexis memoras, id proprium Suevorum erat. Aperte Tacitus:
Injigne Gentis, inquit de Suevis, obliquare crinem nodoque fubjtringere. SIC
SUEVI a COETERIS GERMANIS,Jic Suevorum ingemti d jervisfeparan-
tur,jicin aliisgentibus, feu cognatione aliqua Suevorum, feu quodjkpe accidit,
imitatwne raru?n,&intra juventa(Jatium. Vides ARCPI/EOFPJlLE,non
universalem hunc morem fuisse,licetSeneca L1b.IH. cap.26'. de lra,&Martial.
Ep.3. in Amphitheatrum Cssaris, in genere Germanis eum tf ibuat. At uni-
versalis fuit mosComam nutriendi. Plinius Lib.II. cap. 78- ait: Populos Jepten-
trionales flavos habere Crines & promijfbs: Sidonius Germanos Crinigeras Ca-
iervas vocat: Et inde est, quod Suetonio narrante cap. 47. Caligula proceris-
fimum quemque adGermanicumTrtumphum kgerit,eosquecoegerttRUTILARE
& SUBMTTTERE COMAM. Rationem consuetudinis videas apud Ta-
citum&CIementem: Principes, inquit Tacitus, Comam ornatiorcm habent,non
ut ament, amenturve, fed in altitudinem quandam & terrorem, adituri ad bella
compti,ut hofitum oculh, ornantur; Et Clemens Psedagog. Lib.ill.cap.}. de Scy-
this & Cekis, sub quibus Germanos comprehendi indubium est. Twv essvofv 61
KeATo^ inquit xzi 61 ^Exvbxi Jtos/uo-iv. olKX' 6v xv[iovvtou; *'E%ei t! (Pc/3epcv to eWpi^ov
toD /3otp/3sstpou xo>j to |ctv(!cv dvrov 7toXz\iov oi.VeAet'-. avyyevsg rl %pwK& tco aif/stTi. Ex
gentibmCelttf ac Scytha -comam nutriunt,at non ornatus causa. Terribile quiddam
tn fe habet, barbarum berie comatum efse, & jiavus ejus color bellum minatur, ceu
cognatus fanguini. Agnoscis Commium, utin posita barba holtes viclos jactan-
tem, ita in Comis ulteriora pro libertate bella spirantem. Pro libertate, in-
quam, id quod non equo ferociente tantiim, sed & Pileo expreilisse viden pot-
est,modo Pileus sit,& non potiiisGalea,qnod capiti ejus impoiitum cernis. Pi-
leus notiisimum Libertatis apud Romanos symbolum fuit, & quid mirum, ti
Commius, Romanorum aliquando convictor, ad indicandum iibertatis ardorem
eo fuerit usus ? Sed ad finem propero. Ultimum quod protulisti, est Chlamys
ab humero suspensa. Sagum appellat Tacitus. Tegumcn, inquit, omnibus efl
SAGUM,fibula, autfidejit,(j)ina confertum; &Mela L. III.cap.}. ViriSagis ve-
lantur. lllud htfb observari velim, Sagum hoc,nudo corpori injeclum fuilse. Id
ex nuditate promincntis humeri in Numismate agnoscas, & suffragatur Ca^sar
Lib. VI. Peuibus, inquit, autparvis Rhenonum fegmentis utuntur, magna corporis
parte NUD A. Et kerum Lib. IV. in eam fe confiietudinem adduxerunt, ut locis
frigidijjimis,neque vejlitus pr<eter pelles haberent quisquam, quarumpropter exi-
guitaiem, magna corporispars eft aperta. Sagum scilicet vuigo apud Germanos
erat Pelliceum, uti apud Belgas, teste Strabone, Flirsutum, quod quidam de infe-
riore Saguli parte intelligunt, qui si verum sentiant, jam constabit, quare nec
pellis,necHirsut£ materiei in Numismate appareat vestigium. Antequam di-
scedamus, notandus adhuc capillorum habitus, qui flagellorum ad instar retro
verticem descendunt. Ad ea egregie quadrant verba Sidonii de Theodorico
Gothorum Rege, Aurium legula, inquit,Jicut mos gentis eji, CRINIUM fitper-
jacentium FLAGELLISoperiuntur, &Gregorii Thuronensis Lib. VI. cap. 24.
deGundobaldo Chlotarii Francorum Regis Filio, diligenti cura nutritus, ttt
Regum ifiorum mos ejl, CRINIUM FLAGELLIS per terga demijjis. Hinc
Martialis Lib.I. Epigr. adFaccurcu
loading ...