Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 1): Sive Gemmarum Et Numismatum Graecorum In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Elegantiorum Series — Coloniae Marchicae, 1696 [Cicognara, 2757-1] [VD17 3:607663V]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3458#0454
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
43<* NUMISMATA
SERIPHIl
CORINTHI.ORUM COLONI


Non minus ac Parii, elegantilhmo hoc in Numismate noscuntur, Iicet Autho-
rum ha£tenus authoritas & hic defuerit. Seriphios, excepit ARCHyfLOPHI-
LUS, AtheniensmmColonos fuisse,Herodotus testatur; Scio, inquit DULO-
DORUS, sed Per-Illust. SPANHEMIUS idnihilobstare ait,utaliotempo-
re a Corinthiis credantur instaurati. Ratio sane ex communi,inslgnia \mrp07r0-
^sav exprimendi more desumta est, & si rem probe inspicias, nec fulcro caret,
sive ad Athenienses respicias, sive ad Argivos. Non inteiligo quid velis, in-
quit A R.CH /EOPHIL VS. De.Corinthiic nfiqne prnhandnm, non de Athe-
piensibus,nonde Argivis. At ego in utrisque, respondit DULODORUS,
fontemSeriphiorum a Corinthiis exPausania ostendam. AbAtheniensibusSe-
riphios ortos, Herodoti testimonio constare ais. Atqui in Atticam ex Ephyra?a,
qua? posteaCorinthus difta est,Coloniam jam ante deduxerat Marathon Corinthi
pater. En verba ! ''EvsxyXog 6 As-tCpiAuTou tSv Bx>t%ioLr$tiv KotAouf/£vwv-> 05 xou tx S7rv\ xi-
ysTou Trowxi (pntnv* bi th Kopivf)icov cuyypottppj ECpupetv 'CIksuwv dvyciTspci 6txvio~ou Trpw-
tov £v t% yyi tclvtv\. Motpctflwvot $s vcTspov tov brt&Trstsig tov aAweco^ tov 'HXiov^QsvyovTci
dvofixv xou o/3piv tov irmpoq sg to£ TrcipaQxXoitrssici \xstowv\o~c/a Tvig ATTinvig. Awo^xvovTog
Ss e5j"co7T£u?> otCpi>£o'fx?vov kg TIsXo7rovvvi(Tov, axl tv)v xpyjAv Siavstfj.xvTX ToTg jrawiv? civTov hs sg
tv]v attiki^v civtiig xvxyupwxi. Kou cLtto 2(jcuuvO£ tv)v aowiow, cItto cis Kopivssou tvjv 'E(Pu-
potiotv f/£Tovof/ut(r9v)voti. Eumelas Amphilyti jilhix e Gente Bacchiadara?n, qui carmi-
na dicitur fecijfe, in Corinthiaca hifioria fcriptum reliquit, Ephyren Oceani filiam
primamin ik jinihm confedijfe. MARATHONEM demdeEpopei filiurnAloei
SoIk filii nepotem,Patrk tmquitatem & contumeliam fugientem, in maritimam At-
ticte partem Coloniam deduxijje: Audita verb Epopei patrk morte, in Peloponne-
Jiim reverfum,ac moxinter jilios Regno dijinhuto inAtticam rediijje,ab ejus qui-
dem filio Sicyone AJopiam, a Corintho autem Ephyraam nomen accepijje. Vides
ARCH./EOPHILE,ortum ab Atheniensibusnon obstare, utSenphios etiam
aCorinthiis secundum Numisma credamus ortos,cum sub lllis propior, subhis
autem remotior origo lateat, quam quid mirum Seriphios exprelsisse, ciim no-
bilitatem etiam hodie ex antiquitate metiri soleamus?
Si omnes Athenienses, excepit ARCH/EOPHILUS, a Corinthiis descen-
derent, assurgerem placito, cum autem, vel ipso Pausaniadicente, maritimam
tantiim Atticae partem Maranthon occupaverint, nescio an ratio procedat;
Quidni ? respondit DULODORUS, ciim utique credibilius sit maritimos At-
x\cx populos in Insulas migrasse, quam mediterraneos; Si tamen ratio minus
placet, en aliam ab Argis! Argivum fuisse Perseum,nemo dubitat. Perseum m
Seriphum appuisum, incolasque secundum fabulas,in lapides convertiste, nec
ipsum ignotum est. Quid inde ? excepit ARCH^OPHILUS. Quid? re-
spondit Ille,si non, uti Herodotus ab Atheniensibus, ita alios ab Argivis Seriphios
clcdu-
 
Annotationen