Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 1): Sive Gemmarum Et Numismatum Graecorum In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Elegantiorum Series — Coloniae Marchicae, 1696 [Cicognara, 2757-1] [VD17 3:607663V]

Page: 469
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd1/0487
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
G R M C I M. 4^9
HyfeisLocrorum addici debeat ? Pro Boeotia certe militare videtur Hercules
iniiceotia natus: Et quid si ad TAAIAN respicias, regionem Ponticam? Hero-
dotus eam memorat Jib. IV. Plinius Hylaum mare,6c HyUos populos nominat,
addita nominis etymologia: Syheftrh regio, inquit, HyUum mare, quo alluitur,
cognominavit. Non levi brachio, respondit DULODORUS, opmionem
meam convellere conaris. Nisi cornucopise juxta Herculem expressiim esset,vix
occurreret, qud opinionem meam stabilire possem. Cornucopise, iteravit AR-
CH/EOPHILUS, quid ad rem facere possit, non video. Multum, mquit
DULODORUS; ciimenim constet,nontantum id Herculi originem debe-
re,sed &abAcheloo descendere,ssumine/Etolise,LocrisOzolis conterminse, u-
tique patet,rationem esse,cur potiiis opinionimese inhseream,quam vel adjBceo-
ticam Hylen, vel ad Regionem hi ulteriore Ponti Euxini littore occurrentem
recedam. Fateor argumentum fragile videri posse, idebque aperte juxta pro-
mitto, si quid firmius mihi ostenderis, me debito cum gratiarum honore Tibi
manus prsebiturum. De Urbibus, inquit A R C H /E O PH1L U S, quod porro
objiciam, non habeo, sed in mentem venit, annon Regis aut Illustns ahcujus
hoc Numisma sit ? Si enim vel Urbis vel Populi fuisset, utique non TAAIT, sed
TAH2 vel TAAIQN mscriptum fuisset. De Hyko quodam, respondit DULO-
DORUS, & ipse interpretarer, li idoiieo veteris cujusdam Authons suffsagio
vel lux appareret, vel fulcrum succurreret. Hykum Centaurum video in Fa-
bulis. Video & Hylsum inter Venatores apri Calydonii; Sed quid huc faci-
ant,non video. Quod vocem TAAIOT attinet, utique in superionbus jam mo-
nui, id nihil insoliti esse. In Numismate Arpanorum legkur APITANOT, &in AH-
AIQN, uti supra monui, AHAIOT, ex quo simui conflat,id fieri apposite,ubi non
tantiim Urbs significatur, sed & Numen aliquod connotatur. ita in proposito
vox TAAIT quid prohibet, ut & UrbemHylen exprimat, &simul Herculis co-
gnomen, ab Urbe desumtum,adumbrct? At Ego, instabat ARCHyF,OPHI-
LUS, potiiis TAAION Syhejtrem aut Syhanum interpretarer; constas enirn
etiarn apudRomanosHercu/emSyhanum fuisse cultum. Simulacrum ejus mRe-
gione Urbis qumta memoratur. Et quid ii penitiorem Gentilium Theologiam
rimando, non tam ad Sylvas referamus hoc Epitheton, quam cum doctissimo
Reynesio ad universie materialis substantia; dominatum ? ld quod de Sylvano
Macrobms ait? Quicquid statuas,regessit DULODORUS, Urbem tamennon
excluseris, ciim nudum Dei cognomen, absque Joco cuJtus 6c signatura^, insoli-
tum quid in Numismatibus videatnr. Si autem locum connotari cedas, utique
non ahus eise poterit, quam TAH.
De his, inquit ARCH^OPHILVS,Tuis rationihus assiirgo. De TAH
Locrorum nondum perspicio, qua mente Herculem & Mmervam signaverk ?
Numina certe hxc adHylenUceoticam potius respicere videntur,ciim inBceo-
tia non uno cognomine fuerint culti. lbi occurrunt Hercules Rhmocohtjies,Me-
Itus, Promachm, Hippodotes. Ibi Minerva Bombylia, Pronaos, Alalcomeneis, Ito-
nia, Telchinia, Onca item, & Aracinth/s, & Boarmia. Quidni igitur locum
habeat Hercules TAAIOS Minervse junctus, ciim non minus etiam hic ab YAH
diclus esse potuerit? Cornucopiai obstare, respondit DULODORU S, jam
supra dixi; Idem & de Hercule testari potest, ciim Hercuies ei, ut monui, origi-
nem dederit: idque eomagis,quod AmphissamLocrorumUrbem/Etolossecu-
tam, ex Pausania constat: Apud eundem etiam legimus Naupactum, Locrorum
OzolarumUrbem, inde appellationem invenisse, qubd Donenses Anstomachi
filios secuti, ibi naves sedificaverint. Aristomachus quartus ab Hercule fuerat,.
cujus filio HylloDoriensiumRegnum per adoptionem cesserat. Hsec cum ita
Nnn 3 sint
loading ...