Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 1): Sive Gemmarum Et Numismatum Graecorum In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Elegantiorum Series — Coloniae Marchicae, 1696 [Cicognara, 2757-1] [VD17 3:607663V]

Page: 471
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd1/0489
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
q r m c i m. 4yr
estbnt, sed etiam qubd Athenis provenirent, in Numrnis expresias esse. Rem
ex Antrphane apud Athena;um difcimus. 'Ev n'Aiou uev Qcurl ysvscbcn ttcAsi tposvt-
xxg > £v A^vxtg $s yh&m&g. In He/iopo/i procreari ajunt Phanices: Athenis Aso-
3um, &c. Sed de Amphora docendum,cui Noclua insistifc Annon ha?c,ex-
cepit A R C H /E O P H I L V S, in memoriamjonissignata est,qui,ut supra vidi-
mus, Athenis tragici carminis lauream meritus, fistile Chium viritim donaste
memoratur? Non hoc, reposuit DULODORUS, sed Atheniensium meri-
tum latet. De eo Plinius L. VII. c. 56. Fabricam, inqiik,ferrariam invenere Cy-
alopes,Jiglinas Corwbus Athenienjis : EtCritias apud eundem Athenseum;
Tov cie rpo%ov yxtv\g rs KcL\xtvov r snyovov svps
KXSIVOTCLTOV KSpcLsJLQV %pnVlM0V OlKOVOfJLOV
'PI TO KCLhOV MxpddSvi KOLT0L0-t</jGCiCrX tpOTVCLiOV-.
Rotam tert£ fornacisque progeniem, Jplendiduni
Fistile, ujibii* domejiicis aptum
Invenit,qui pulchrum in Marathone tropdtim flaiuii.
Ubi Athena^us s7mivs7tou ovTccg 6 Arttwg KspcL\xog,re ipsa, inquit, laudasur' Atticunt
Jistile. Ex quibus utique constat, inventi sui celebritatem Athenienses sub An>.
phora hac celebrare, non minus ac Jovis cultum sub Aquila KspcLvvotyopoji. At
Minerva; cultus,respondit ARCH^EOPHILVS, Athenis potior videtur. Is
Jo vemnonexcludit, respondit DULODORUS; Memineris enimJovem 0-
lympium, cujus templum a DeucalionePausanias, a Pisistratidis exstructum Ari-
stoteles scribit: imb & siov/\cuov Conjiliarium., cujus simulacrum in Curia fuit;
7rcivs7\/\v)viov-, cujus templum Hadrianus exstruxit, ut alia taceam, qux paisim a-
pud Authores leguntur, Tanta veneratio fuit,ut& in vicmis montibus templa
& aras ei erigerent, id quod ex Pausama planum est. AhvcLtotg tcl opv\ kol\ (isccv &
ycihfJLXTX s%st. TisvTsXytri (J.sv A§v\vcZg,sv Tuhttco <Ss cLycL7\\ix eotiv T^ttiov htog. Bco-
\uol Ss kcl\ 'Ou/3piou A10? kclI A7ro'AA«vO£ £io"i npoo^iou. Kou ev sTocpvviOj Iloipv^ssio^ Zsvg %ol7\-
xovg ecTi, kc/a (bu>\JLog SviuocAeou ktog. so~ti cis sv tyi rixpvnOi kcl\ cLX/\og siauog. 0uouo"i <5s
hi clvtov, tots fjLsv 'Ow/3piovt tqts i5s A7Cv\\JLiov KcLhovvTsg Ai&. Koti 'Ay%£0"wo? opog SssttV ou
[isycL, kcl\ hiog cLy{L7\\j.cL ''Ay%so-\A\ov. DeorumJigna, inquit, inAttica monubus h<ec
funt: In Pentelivo Mimrvit; in Hymetto Hymettii fovis Jtatua eji; Pluvii etiam.
$ovis,& Apoliwis prafagi ara: InParnethe Parnethiusfsupiter ex ate &$emaiei
^fovis ara. EJi item ara ibi alia, ad quam Jovi, quem modb Pluvium, mox ^fnno-
xium appeliant, rem Divinam faciunt. Anihefmm etiam mons eJi, non Jiine ma-
gnus, & in eojovis Anchefmii Jtgnum.
Heec dejove abunde instruunt, in<juit ARCHi5iOPHILUS, de Inscri-
ptionibus adhuc audire velim, an Ap%ovT«v, an aliorum Magistratuum nomina
contineant ? Ciim monetaj inscripta sint, regessit D U L O D O R U S, credibile
est Prajseclorum monetalium este, Sed ex Historicis lux nulla affulget. Co-
rona, ut & ramusculi in Numismate reliquis procul dubio ad Oleam perti-
nent, quameducendo,Minerva Athenarum pra^feclurammeruit, uti exFabulis
liquet, Imb, subjecit ARCH/EOPHILUS, etiam ad culturas arborum re-
spicere Iicebit, quas Eumolpum Atheniensem inveniste, Plmius Lib. VII. c. 56.
author est, Muka, perrexit D ULODOR US,Athenienses invenere; Eidem
enim & Cultura Vini tribuitur, &Buzigi,Boum&aratri, Sed ad propolitum il-
lud potiisimiim est, quodjustinus Lib.II, c. 6. memorat, Athenienjes non Vini
tantnm,fed&LANIFIGII &OLEI usum primos docuijje* Lanificium certe
Palladis opus esse, ex foro Palladis constat mter Admiranda Rom. vulgato, &
Oleum fruclum Olearum, cujus rami in Nummis visuntur, nemo nescit,
De
loading ...