Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 1): Sive Gemmarum Et Numismatum Graecorum In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Elegantiorum Series — Coloniae Marchicae, 1696 [Cicognara, 2757-1] [VD17 3:607663V]

Page: 498
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd1/0516
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
498 NUMISMATA
placet,qui quarto inNumistnate rotam volvit. GryphoS,eXcepit ARCPLEO-
PHILUS, apud Arimaspos vivere, baud procul ab ipso Septentionis exortu,
ex i iimo constat>L.VIi.c.2. ExAquilone,utpote,Justinoteste,Scytharum pro-
genies, Amazones fuere, qux Smyrnam condiderunt. Quid lgitur, si hanc sub
Grypho originem Smyrna^i respiciant? Si lta censeas, relpondit DULODO-
R US, potius origo a Golophonhs latere videretur; Apoiiinis apud Colopho-
nios cultus,cognomineClarti patescit,cujus& Lucus& Qraculum ibi fuiss"e,5tra-
boni memorantur: & Apollini Gryphos sacros ex Glaudiano & Philostrato jac.
• de Wilde probat,addudis & Sidomi versibus 2. Carm. 307.
Nttste ades, 0 Ptean, Lauro cui Gryphas obuncos
Dofta lupata Ugant, quoties per frondea lora
Fleclts penniferos hederis bicolortbm armos.
Gryphos Apoilini sacros, reposuit ARGH/EOPHILUS, etiam ex Num-
mis Gallieni,& Servio constat, ad Ecl. Viil. An autem ApoJlinis currum trahat,
uti Sidonio videtur, fateor me nondum observasse. Exemplum, inquit DU-
L O D O R U S, est apud Cl. Sponium in Miscell. pag. 3. Hinc certe etiam con-
stare posset,cur Gryphus rotam in Numismate premat, non aliam scilicet ob cau-
sam, quam ob Solis cursum, quod scil., uti Doftiihmo Causeo videtur, rerum
omnium procreatio ex continuo motu,& circuitu currus Solaris proveniat. Sed
aliud luggessitMagnus noster SPANHEMIUS,Gryphum scilicet nontamad
Apollinem his inNummis, quam ad Nemeses Smyrneniium, ut aliunde notum
est,Deastutelares pertinere,iisenimGryphum cum Rota vulgo addici,in allegata
supra de Smyrna A?nazone Diatriba idem Vir lllustnssimus observat. De Co-
rona adhuc obfcurum est, inquit ARCH^EOPHiLUS. An Smyrnion, an
vero alius,sive piant£,sive arboris ea sit? Iibenter scircm. NonSmyrmon,in-
quit D ULODOR US, sed Smyrna arbor addicit,ex qua Myrrha ssuere fertur.
Ut hoc statuam, non tamnomen facit,quam foliorum figura,qu£ rotunda, cri-
spula,aculeata sunt,plane qualiterfoliaSmyrn^ rheophrasto Eresio describun-
tur. En verba! (^vKhov s%£iv to tov Xisioivov, ctKXoC to'j |uav dciiQvosideg xxi As(o'$oA-
Aov etvai. To <$s ryg Eswfmtf cixctvdtiSeg xxl 00 Asibv. (p-JAAov 7rpocresx(p£pe^ eyeiv t~ ttts-
7\e%. w\w ovKov. z\ xxpov $s brxxxMfyv> wWep to r~g irpivov. Thurhfoliitm Lanrinum
leveque, Myrrhe ACULEATUM,non leve,ULMEO SIMILE,CRISPUM ta-
men, extremd (pind horridulum, Ilignei ?nodo. Uhneo famle, excepit ARCH/E-
Oi'HlLUS,Gaza vertit,sed genuina lectio non srsAsfli, sed eAxk Olea habet: Et
firmatur ea ieclio authoritate Plmii, qui locum hunc exscripiit: De Myrrha,
inquit, fcabrum alii,spi?tofumque dixere,foltu?n OLIVM, verhn crifpius & acu-
leatu?n,fsuba olujatri. Plimus me non terret, inquit D U L O D O R U S, ciim
enim ipsadescriptio,oliv£e figuram excludat,figuramUlmiautem admittat,imb
&ei,qu£ in Nummo exhibetur conveniat, nemo non videt, non tJJ eXcitci, sed
t~ tttsK&x legendum esse. juba,vel ipsoPlinio memorante,folium Myrrha? O-
lusitri fuisse scripsit; Atqui Olusatrum secundum Dioscoridem est Hipposeli-
nura; Hipposelmum autem, secundum Theophrastum Eresium, (PuAAov p/av e^-
Qepeg tm aAaiwo-aAiW, $x<rv le,foUis vicinum paludapio eft, fedhirfutu?n. Paluda-
pium autem,eodem authore, figura Apio limile est, quod non oblongum,ut O-
lea, sed rotundum fuit, ut supra m Nummo Selinontiwv vidimus. Et iterum, Pli-
nmsMyrrham foliumOliva;, sed crispius, ait, habere: Plac quomodo cohasrent?
quomodo folium Myrrha; crispius esse potest foiio Oliva?, ciim tamen constet,
foiium Oliva? plane crispum non esse ? Nonne quis ex hac convenientia rite
conjiciat, etiam ipsum Plinium non Ohva, sed Uhni scripsiise? Ulmus certe fo-
lia ahquatenus cnspa habet, sed crispiora & ilignei modo aculeata, & extrema
ijpina
loading ...