Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Friedländer, Ernst
Ostfriesisches Urkundenbuch (Band 1): 787 - 1470 — Emden, 1878

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1950#0743
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
720 146*.

Wee jenigerleie guedt uthvoret, dat voerboden is, de breket tegens dat recht 15 Rinsgulden,

Were jenich vremedt man, de binnen Erabden guedt kofte, dat mach een borgher tot sick
nemen, soe dat gekoft is und de frombde man sal dat overgeven.

Wee vissehe edder voeghelen koft to Embden eer se upt marcket und up de vischbancke-
sint gebracht, de breket ses olde Vleemschen, dat sy huede ofte ander waer.*)

We daer vissehe edder voghelen stelt, und wort daermede begrepen, den sal inen to-
kake slaen.

Oek so en sal gheen vroemeth man hanteringe binnen Embden hebben, eer he syne*
borgerschup gewunnen hevet, soe voerscreven staet, de daer binnen wil wonen dat si in wat
ampte dattet sy.

Weert oick datter schone broedt to kope queme bynnen Embden van buten tho, dat sal
veer loet swaer wesen up enen halven krumstert, unde dat grove broet een half punt swarer up
enen krumstert, unde de koepman van den broede mach twe daghe lanck syn marcket holden,,
wanneer he komt.

Ock en sal gheen man binnen Embden laken verkopen, he en geve em den rechten name,
of dat laken is verboert.

Ock en sal gheen gast van buten toe binnen Embden laken verkopen by eilen talen, of
dat geschege, so sal siin weerdt, daer dat laken inne is, to broke geven teyn Eynsgulden, und
de gast sal dat laken vorboerth hebben, dat sy dan dat geschege int frymareket.')

Were jenich man, de den tollen untfoerde, so solde dat guedt vorboert wesen, und de»
tolner solde he geven twe Rinsgulden boven synen tollen, unde we dat uthvoerde wetende oft
onwetende, he sy borger ofte gast, de sal oick twe Rinsgulden to broke geven.

Weer oick jemandt de den axsciis vorhelde, de solde teyn Rinsgulden hebben gebroken
in handen unses gnedigen heren, und geven den siismester twee Rinsche gülden, und dat bier
sal vorboert wesen.

Weer jemant, de man edder wiif, oft oer guderen, uth Erabden voerde de daer binnen is
woenaftich, hemelick ofte openbaer, eer dat 14 daghen tovoren over de kereken gesproken is, und
bleef de persone jemande schuldich binnen Embden, dat were luttick ofte vele, de schult sal
ganslick betalen de gene, de se uthgevoert heft, unde heft he des gudes nicht, so sal he dat
mit den live betalen.

Weer jenich backer, de siin broet to licht were, de sal dat broet vorbroken hebben unde-
geven daerto twe Rinsgulden to broke, den enen den borgermeisteren unde den anderen den
schuttemeisters.

Weer jemant, den syn mate valsch were ofte to kleyn, idt sy van wyne, van bere, van
olie ofte van wat mathe dattet sy, de sal dat gene, dat he mit sodaner valscher mathe utlmietet
ofte vorfellet, 8j gebrocken unde vorboert hebben unde geven twe Rinsgulden daer en boven to*
broke, den enen den borgermesteren unde den anderen den schuttemesters.

«) Von dat an späterer Zusatz.
') Von dat sy an späterer Znsatz.
e) b. vorsellet.
 
Annotationen