Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 214
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0242
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
«4

?a»tiMatthiaWvbaerilC.&- £?.£

Videsupr.hacead.lir.G.verb.©«r.

3erj<5r%..
©et«Ue/»oss« <jtr«6e imtut s<r> »»6
6«rjtt s«SS«/stntP€( m«nim2B<id>&i(6.
«rt.i^mprimt<psst.& i:l<mbt.t-4-&it-
©<r«6<diciturquasi ©«&[)</ vcen-
siIia,ineim*?K<Hm«^)(«us/^.<5«i-»».i.«
d.Ub.t.ttrt.14. insin. mb g<f;er<n jitr ©«.
t«6««IU ©Cftass/ (ItapronunciantMa-
gdcburgensesjtS s«ljn <Sd>6Vs</©s4rtt
06<r.£5mm<[. Lipieniesauremdiainr, e«s/(hcctair!en.jU3Cuo
asseScfiapnS^mmw/lJfcnifiSRirtrij; iniisiocis , t.$ v.i\%%:

7 9. col.;. &saci£ U vesUmmtomn dtmr.&
trgentkgtt.) «U«Q5«ss«n/ (secuscamen
in lectis, quos hoipes habet m sedibus
pro receptandis viatoribns.Hi enim non
vxori fed heredibus debentur,g(.2B«id).
bilb.itrtis.&iut.glGermjt.iiri.zq.num.}.
vbietiam diilohiituc illa quxstio: an le-
cti e* rali hoipicioin aliurn locum depqr-
raci cenfeamuriure Gerad£)$Pflt(/.SStls»
sm/4<i)s«c6/?tsc&r«csttt/.fj«n6<m<tt'<tt/
«itsJ3<s<8(oss<n / »«« 8i< sjurvon jttm
J5e<r«<r<tsjse jit «<&m«e&tif;res / S5est(«.
csen/ SD<rf(«csen/ ©djteser/QSecse»/
iettdxer / Wenitsts «tjaesKnest feim / etne
.Ran&es/eiitSsfcJ) / em ©sae! / etn @se»
iinn tiantur

lin. a«nn6te«n6erns«fjorm»Km<£t&e/! t)ttiglo£Uri:<>: ^-■::-:%i.i,.-r,m.mr.\.)
gUt^mv.eap.^- 3m^osssj<ric6t spridis! »nt> roanr, mefe >:-.m titi @siicr*-6<sse(.
m«n6er©<t«6«so[cf)<@d)«ss!ii/6tct>c>r ;btn Borswi.tiistt iii 1 em SBasdisesset/
fcen^jirtettsejen- Alias aucemindistin- j gSraJtpsatsiis / (mi sonsten$8r«s«o6er
cle proauaciatur supec ouibus,siuc gre- ! «nixrejjs.itnten sepn / 3sem gtntticrct/
gatimpascancur, iiuenon. Iccmagnis, j ©csjltsseiil/ ?ia«(n /.Katt6«sn / SSrat.
glJ.4rt.i4M.i,&*rt.io.vbiglosinvert>. ; s»ies)/iCKC&cmvierc6/@i(&erni%s/33e»
SSsei&tfte. Itemsiueincuraraaritideci- | d)«r/ gts>orcnars««jtt(£r&e. lipsensdecis.
neancur, siueproceccopreciofuerince- j it.vol.i.) S>i« m«npss««<s jU»<rni<s«n/
locata:. i<f)«ttr.glosi. c«p. 5«. <j. iisf tioer61«; »n& nidis einaemamres ist / 9Bm&s)<tng«/
graw iU. 3Cttss »4sJit)rMttt«i«<nt[sdj/tc I Cgorsxtnae / £)e»»id)s« / alT«2B«s &»'<&«
»<>■/: #es<««&er«t»<r©d)ass/K. 3««» i3?s<!)o<r> ft<s«wnsesmn/!»ii!rett/f<»*in/'
t£ns<tt / ©8Bs</s<sd)[i<ff<n<S<i)<rn/i?i. i «hc& aW m* jn Srawm .Sfcfl&una/

stcn mif »ss«<f)«&mm ei<6<rn I iabtal
©le&l<tt / i)«rittrt«n &teSsa#mjf)r@e.
' tlf)s< «ittsdjsiessert l »nrt& &«rjit sse &ie
<S<^(nss<(«<s)«6f/«II<it ©«m/rosxvmt»
J(«so'ss«n/i«itt/S(«<6«/ ^«nff (incellige
tamen, tt>j«tn«.e&rad)s / 6«rm&« ««nod>

©«sc&m«t6«B »n6 ©<si«r6« /SinjerWn/
S) Jsst«/9(in3« / sb Srawen pss«««n jtt s r«»
jKtl ( vndeanriulisignatoriifosgen6«!tt
<&(bt.*ddit Utin. lit. l.art. 14 libr. 1. s«tl6r.
Siedam calia eiinodiahabecetaHrirex,
haec pertinent ad (£rst«/. non ad ©<r«6e.

mtss6«mS<(6st<s)«/ge&iJrs«t«nsfjut©e. j;J.<i.«n\»4.)wm6inssjreh ©«wtsirjuj«<
t«bt/gi.Germ.d.lib.i.4rt.i4.mverb,<iSi<xS ! 6«t»/ sf«s«t;<tt»en St(6<ro6<r ©ost«s»
attcl>6i<s<»©itt9»<rs<t}s.i'n-/©<rS(«c8*{ m«cl)s/qaidautemiurisjsidatumruis-
»tt»^anssvff6<m§«[6/)C;(t«tKi«.4/«/J'secaurarayxoripEoforrst»nd»caten3,o
.............. "rtott-
loading ...