Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 480
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0508
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
VdttlidttfflWx PPehniri l£&> C.P~.£r

^&ettatem ttecitaalem seluuntur,&funr
nditimponanmr.^ssiittiOsWessttcrjCtegt/
■s>f»en<«ettsi«olim:sce«s8«jft(tc,:iccvhM
die oullas oueshabeanc. Ecita in Franc.
de eonsuerudine vsitatutn teperi.
&§rja§raus*smt«i.
Siartificialicciiuuenisaliquislocatas
fuetit, vt inartificioinstruercturcnm
pado, vtperaliquot annos maaercra-
pud eandem,»ttt> t>ie4«jtrsajrc»ug ftefjen
}b(fe/l>«n sonssen (j« e <r nicsjt r<6( ics) «itsj<
■gtlcrttCt. Situncilleinfiahos anttosau-
sugetet:deindereuersus.f««rit,que.ritur,
«n ad integtum tepus dsbeat maner*,de
nouo incipiendo , vel rantura roridern
dieb.qaotabfnit.QaetD casum nuperin
viciniahabui,acdecidiex/(j./crK.g<rt,K-
sstm.$.i.iejluuHkrii. cuiushcecsuntver-
■ba : Sttuusmmbtrtii tmrnum (tptim »•
strtsdtdijsetjibertpinjsut trtt. 'Isstruuifu-
gertt, &*nnum insug* secer*t. Cum stpttm
tnnisrtttrijstnt ,-rtJsimdit, nen tjselibtrum.
Nom tnim sagitiuum tstrtts dmimitiijst.
4Qm,nisiutUmiits,qtottbsuissasirutsftt,
sunsnelibtrum.Sei&siit*scri(tumtsa,n
tum lii.tjstt,tumstptem *nnkseruijsa,p>tuis
selibtrumtjse,si ttmpuesugtmerfusftruis-
T)eveibogtt(<!5s/incundum habet
€onfiliamFranc.s>set'te«»/54.quodhic
subiungerelibn:
A.Q.G.D.'2(!s<discipuliIutirpruclen-
jtia;»ntt6 jtmge Ptjcitcanten/ setmomss
lj nanier in eitter Sosfatfon 3<*<(t/sja6<n
sics) nttcB gcpatawm 2s &m'om«sjs »6«
b<m ^«n»»«Sset sKtmMstcB genSJtsjet/
:^Bt>«imtsHt><t««tv<i:nnfc6ti«sMis{n

tt»tT<B.3n6<m<5sssX«s«e<t: 3Btrtsjg<»
s«gt / Bcr oer (<ijs ttxreY so(s <m $8«J)<r
!*S5tin ssttfjtrincs<n/carin jtt ass gett>i!itgs /
»no ijt s>arttfs angrissen / aKcin <&s)at g«t
n!sjtt3risf<n/»nt<rB<n«nbern«tofs{®.
o<rf<?s<g<tt)ess/tsf<tussmtcs)jtt 5X<c6t g<<
»<tt»tt6gtsr«gs/rreics)et»Mcrqett&et!Dett
€.»n6 SUie ©traff tragtn foB? ^itetvf
s«gtc6mtc6&efc!'mrf<n:W»cl!PcmS.ne<
■&<nl©»n66<n«tt6<rnm6«s9*<c6f/6«s'
»<r(<rit«sn 58<cs)<r SBettt stincs<nfc(t</
ge»iissg<f / c6<r6«nnt»of gar nicsjt jtmt
SBassergcgrissen/ sc sia&e tt boc& nit 6esto
t»<fflg<r 6t< @s r«fs StttBircsf/»n& fm «(so
6a« SSccsxrfcin wctns ausj sttsrittcsctt
sct)tt(»i9/»nsienxi(<rst'trfet)(tc6/attsjet(s/
n(c6s/j4t5ii«tetss<ttt»<5ss<n / soscs)<ncs<
m«n« jsjm tttKsca »o!let / 6enn <inem«n»
&etn/»on £s*ec6ts»egro.
dPtobatut hacc decisio perstes. inltg.il-
lui%sicum.s.ietrib.«it.vbimmmvsfou~
ereintelligltttretiatn isquinihUccibuit,
per.quetn text.Goil.queftionem pene fi»
milem detetminat, vt si duo plureiue
coauener»nt,YtGmal<;utrereiit, prena
cooltituta m eum qul vlrimuscontin-
geret metam, 8c vnus esc his prorsus-non
currerec, nihilomroushaberttur pro vl-
timo & teneretur ad pcenam.Qiiam de-
cisionem reserunt & sequuntur inaliis
ca sibus magis seriis.Pi««!.«i. Ctftr. i» i. § -si
cuiuiTbilDtc.mt.vn.C.Jtftnt.qutpriitiiq.
int.pms.in %.uhsup;ghf.verf.nitlim.ilt con-
sirrnacurpetiwM5?£si.§.jSii.tffli»i»j,/ifat«
& in l.vtrbum tmplius, &inlsiit4* tejiipu-
l4tins.itv.s.&inghjs.l.va.rtrf.minus.c.vt
qu*ief.Aiu.p4r.Sic8ciaCponfianlb.lu<lc-
tium, colltfctantiu aut praliuitium fub
c6ditione,si vincacnr obliguus, si ludu;
hSti, preliumut deueoUt, nihilo tene-
"" *• • tur
loading ...