Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1901#0509

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Trdl.Ohsiruttkx; Lk. L, ' 4 § *
wrmiant,quamsiludendo,colk-ctaa-1 &ataea:h\:-i.n-^naxnf. Vrl.l ■■.'/:-,
do,prxliandoussuccubaisiet,exdcct.-i- \ &/.::>'$■ Ds c,-.:.;': ;;(jt'i::s«^-si::.i 'u-
n*vu!gorecept.^/.i»/_/sj«/. §.sin.jiqsit j a5,Vt>!v'gei;u;.S'22C-;!!.C, /jv;?:id.C7.
j/honsiffdepritsc.virb.qutmgt.B*rt.ib.&inl. j fcr. arar. C;/c-i*isj$Ssr.8i:?.;-.-. :'.-. j-.i3-
i*\%xtctitior.t%.finss.dtverb.oU%.'iii^3etiim l nitiu* qasujinteriocutorir. scnietialo-
■Ptul.dc Ctsir.&ljs.itemStlicinl:b.i.C-di \ ciiiiihabctinCurhsSaxonic:;, sn.SJosf»

Inst.&subsi.&c. Et recte qurde.Naro iurc
cmjlireceptum est, quotiesper eura ca-
&srotereitconditionenoniropiet!,£at
•quo minus impleatar^jcrinde haberi,
ac si impleta conditio rui(Tet/.Hir*«»>/i
ss.dtCond.&dim.l.m'mtss.dsR.l.C.cumx*
sitr.dtB..l.in.6.Et quicuuq; sub conditio- I
.neobl{gatus.cutauerlr,neconditiocxi-
;steret,n&ilominusobligatiir(£/.i«xKK-
tiini Sjss.Neq,- n. debet in atbitrium rei
conferriansitobstrictoit /. btcrtnditioss.
■dtcontrtb.ted. Tandemquiainfraudcm
legisad eludendapcenad&IoicfiiStuest
.iC.quodmanut.aqua; prorsut r.on.ad
roouir merito plutquam aliut qtrispia,
•qni tarditatetantsiautnegligeiia fcistt
vltim'puniatur,vtptenatactoc6men-
suretur q, ini/. ftdim § .sin.ff.de m.rti.r.tusr.
i.rt§ic'«nd:ss.dep<enu.lc.&DD.txigmt.
, 4t«sOiaitt/98i$6om&.
4«Hs«n«ltt v«nit ex Gallicol-ieuiener
latiuis idem est quod vice get cs,seu sub-
stitutusin lociim Duc's beiliv.elCapi-|
tanel tem pore belli: pads_yero ternpore|
laco:prasidit,consulis,8£c.videK<sstf.<(e
tssic.lUridicopisUibJ.. c.isol.16. Alias"*^!)!»
oem& vocitathoccstssice dominus.vi-
cetndominigerens.&a
<<ltoWUt1<$ cst declarajjq sententsa!, \
•quilicetiuteciuuinonliabeatvimap-
jellatlonis, neqs scntentiim suspcndat,
<cumhocnuUiIegopiobetur;u3Cigi;nt

gcricl)«n. Estq", idem ieuteratioTiis.e.rL;-
flus,qui Jppe>!ationis,adeo, vt Vantius
putet ■ Jeu;srstionem ieu di-clarationc
sententia: etiam de iure ccmmuni susti-
•neriposte 'mrubr.cortmquomMit.propori.
psJj.n.%.Gy\rn.t.i.p.z.Syi».p'h.wt.z2..n.j.'i-
bitcstatut, huiusmodtieuteiationcset-
iam.inCameraimp.subsistere.
Incerponenda a. est leuteratiq intra
decerfdiura. XtutB.iltS.Aitg.p.l.ctp.ip.i
GiKssfc.siKsr.l4.iiodcJi.p;jhr.q,i<i. &in- '"
tra <>.septimanaium.& dieispat/um Icg-
tcranscicatione adjpseqoendam Icute-
ratione peccre debei sub pcena d.-fcriio-
nis&teiiudicatssi.i/.Ci»^iM4.Elcd:ota-
lijvetoip.qiudrimcstie tempussaricir.
EtJicetConrtit.Cobi!rrr.».2.c.33.b!euniu
-tantum,permittatadinteiponend,ileu-
teratioDc:hodie.tamendscer.n:umpcr-
mittit.vrps-ocatatoretcampartiudsssi-
tarun) consilio ptonocarc possint.ex dc-
creto 6{g J^ffaerfctjtf/JC. Si leutetans,
Vtfieriiblct,sim8ljp;estetur,cttt<Jttrim&»
tttlmttmnstft<S)mbt$(Hnm<)bK(ilbt
f<tts{t1jtts.lss«t/ non ststim cautioner»
excrahit: Extractatamen ea,!euteratio-
nis beneficio veluti communi vtitur
leuterarus.neceoimiito renunciatio :n-
dulgetucT«t(r.s>R«8c6i«,^.i2.x,-s.D(<».
MoBcr.tdd.NM.ry.n.io.
An a.leuteraticbenc£c!c*arr.sitsi&-
(pensiuum,vcreulsiojandet'o!atlcw,VE
appc1latio.&sninealecurah:ibeaii.»:r
btitc.Cjttan(tr.4pptUl^Mcc:,a^ud ■ ■■'-. -
Pp? '-: ■
 
Annotationen