Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ernst Múzeum <Budapest> [Editor]
Gróf Teleki Sámuel hagyatéka, valamint Dr. Bakonyi Károly gyüjteményéböl és más magánbirtokból származó festmények és mütárgyak: aukció: 1926, évi március 18-tol 20-ig (Katalog Nr. 31) — Budapest, 1926

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.33573#0008
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
BLADASI FBLTBTBLBK

L Az ärvei'6sen a vevo a väteläiat tartozik käszpenzben azonnal kifizetni. A vevö a ieütött
är utän a törvenyes fenyüzesi iorgaimi adöt es ezenfelül inög /???-MM/so/ /H^/. Az ajäniott

legmagasabb är kifizetese elött a tärgyat az ärveres vezetösege nem szolgältatja ki.

2. A tärgyak abban az ällapotban adatnak el, amelyben az ärveres idejen vannak. Leütes

utän 7?^??? /fgyg^m^, minthogy a tärgyak kiällitäsa azok megtekinteset

lehetöve tette. Az eladäsra kerülö tärgyakra vonatkozdlag a katalogusban talälhato adatokert es
leiräsokert nyoie napig felelössöget vällaiunk. Az egyes tärgyak tetelenkent ärA^erezendök es csak
kivetelesen bocsäthatök tömcgben ärveres alä.

3. Az eladäsra kerülö tärgyak becserteken alul nem adatnak eh A kikiäitäs azonban ennel
alacsonyabb összegben törtenhetik, miert is a kikiältäsi är es a becsär nem azonos.

4. Az ärverest vezetö tartozik az ärverezök ajänlatait ismetelve kellöen kikiältani es a leg-
magasabb igeretet häromszori felhiväs utän ,,senki többet harmadszor" ieütessel elfogadni. Ketes
esetben, azaz ha több ajänlattevö tämaszt igenyt es ha nem ällapithato meg, hogy kinek reszere
törtent a leütes, az ärverest vezetönek kötelessege a tärgyat ujbol ärveres alä bocsäjtani.

3. A leütessel a tärgyak a vevö tulajdonäba mennek ät. A vevö kivänsägära elvällaljuk,
hogy a tärgyakat LfJ ^ggA'g, amikor ätveendök, gondosan örizzük, de anelkül,

hogy sertetlenül maradäsukert bärmikepen is szavatolnänk. A megvett tärgyak elszällitäsa kizä-
rdlag a vevö költsögöre es veszelyöre törtönik, elveszesük vagy megserülesük eseten az ärveres
vezetösege semmiföle felelössegre nem vonhato.

6. Tilos mindenfele összebeszeles, a nyeresegben valo osztozkodäs vagy jutalom, vagy elöny
igerese, mely az ärveresi eredmenyt befolyäsolnä; hasonlokepen tiltva van mindennemü összebeszeles
vagy vällalkozäs, mely arra iränyul, hogy harmadik szemelyeket. szerfölötti magas vetelär kinäläsära
rävegyen es ilykep megkärositson.

7. Felvilägositässal szolgälnak es megvetelre valö megbizatäsokat elfogadnak az
megbizottai (telefon: 120—14).

valamint Rg/M (Väci-utca 25), ?3dA?M F/Mgö (Andrässy-ut 61), D<???M/A G?????/<??' (Kossuth

Lajos-utca 3. sz.), Dgg^M&grggr-/gD Ro//??vMMM DgfM (Kecskemeti-utca 3. sz.), D<?//^r

7???r^ (Räkoczi-ut 34. sz.), ,,A/<z^?k" TT^M^gT-g^g&f????' r.-h (Märia Valeria-utca 7. s'z.), P?'c^ A?fc//
(Kristöf-ter 7. sz.), PA/s Afor (Käroly kiräly-ut 28.), Z^?'g???o???/ (Väroshäz-utca 1. sz.), Af/D??'-

???M??7? D. gj A. (Märia Valeria-utca es Türr Istvän-u. sarkän).

AUSZUC AUS DBN AUKTIONSBBDINGUNGBN.

Die Versteigerung erfolgt gegen sofortiger Bezahlung in ungarischen Kronen. Vom Ersteher
Avird zum Zuschlage 10% Luxussteuer und ein Aufgeld von 12% eingehoben. Vor Bezahlung des
Meistbotes findet eine Ausfolgung des erstandenen Gegenstandes nicht statt. Die Gegenstände werden
in dem Zustande verkauft, in dem. sie sich zur Zeit der Auktion befinden. Reklamationen nach
erfolgtem Zuschlage können nicht berücksichtigt werden, da sämmtliche Objekte zur Besichtigung
ausgestellt waren. Die im Kataloge enthaltenen Angaben und Beschreibungen der zum Verkauf
gebrachten Gegenstände werden acht Tage gewährleistet. Die Gegenstände werclen unter dem
Schätzungswert nicht verkauft.

Die Gegenstände werden nach erfolgtem Zuschlage Eigentum des Erstehers. Dieselben werden
zwar auf Verlangen bis zu deren Übernahme am Schlusse des Auktionstages aufbewahrt, jedoch
ohne weitere Haftung für etwaige Beschädigungen. Der Transport der erstandenen Gegenstände
hat ausschliesslich auf Kosten und Gefahr des Erstehers zu erfolgen und übernimmt die Auktions-
leitung keine Haftung für eventuelle Verluste oder Beschädigungen.

Auskünfte erteilt und Kaufaufträge übernimmt das Ernst-Museum (Budapest, VI., Nagymezö-
utca 8. Telefon: 120—14).

STAATL. WUSCEN
ZU 8ERUN
 
Annotationen