Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ernst Múzeum <Budapest> [Editor]
Gróf Teleki Sámuel hagyatéka, valamint Dr. Bakonyi Károly gyüjteményéböl és más magánbirtokból származó festmények és mütárgyak: aukció: 1926, évi március 18-tol 20-ig (Katalog Nr. 31) — Budapest, 1926

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.33573#0040
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
DK BAKONYt KÄROLY GYUJTEMENYEBÖL.

AUS DER SAMMLUNG DES DR KARL BAKONYI.

ÄÄA'ÖÄ KVY ÄZ /26//62 //Z77T///NMy'<ÖM./2 gy/9'/67726?2)'6/76/ ggy NC7' 77222/227*gy22/

77222/22 / 2272/2 772 66/ /?6. Afg72MßG/;-g /M/2jTA<7/7g g.3 22 gy//y7gT726My 22 ^Ö'Z/J 73/666726^, 772g77y-
77y/7T ggy 223 2277222/<?r, 22 636/? 6367*6/772666 22 /D7/6 22 /22.A//22^222'22./, /67'77222^22//22632266/
6g)?22?'2272/. Z /2Ö//0 22 77222///?J/ 772g7*//g//<? ?'A/6/6/, 22 726/?266672 72677236/?' A22g)'2777?2272y/?2?/
66 223 6^6/ 22/27772N3g7*22 7726g/22/22622/?2?/, 223 2277222/277* 22 7?g7723g/Z 7722227gN3g/ 7222gl/y'22.7222^

As* 223 g/27' 77266/67*6^ 27g3g7*g272g/2 7*6^7*63672/6/26 6/^6/2266267'/ /6//?6662/6//. E/66 272?// Ä222?/
Ä22N3/J 7222gyN22g227222^ /g/M772g7*gNg/?g?2, N 772//2277* P2222/ /7*22.72g 222 2277222/277*/g/27/ 726^ 2277)?
2g223/ 7'67726^ 772M /2g7*//// /222S22, 7?6^6?2)?2' /U227*2?/y ^666366 Z?22/<7g22/ 22N, 22 766/2/2266^

/2T227772 g/g7723<?Ng 22/2272 , 7222gy 772gg/277?/27//N22gg22/ Z?g7TN/g /?/ 22. 72g/c/ /g/N32?''/. Ab 22//22/22/?227?
/g//g772g3/g Z?22N227*/22N222/. AAz272^22fNy/22/ <Ä Ä//7^/-Ä277222z'/22/ 6g)'227*2?72/ 22 766///226 N3g772-
A2772//22/?27/ Z?22/27g22//22, 3 Fg7*g7?g3V /v227'27/)'/22/ gN L62?7)22/ 23 223 27 /gN/J/ N3g??2<?2?g/

J3g 772g//g A/. Ä32772)7<?gg/ <23 /22; 22723327/ 72g?72 /?2263/6 636/?62/2637267 /g^272/g//, 2*322/? 22 /gg-
7222g)?27/?/? 7?22227gN32 g7*/g^g/ß g7*2/g^g//g/2. A/g772 AZz/gg 772223^2277227/ ^/?2*/6// /?/ 77222 g22 /2277*22/,
/?22726 772 772 2 722/677 / 227*g)7 772 6g622/663/226227222/ 22 772222?6N32 636p66g 63 /ö/zgA/gs 6g)?N6g,
22 /7227*772 2777//222N /?6/6J636//N6g 63 22 772<2g22 7267726/?672 2?22/<7 /?227*22//2272 67*/6^6NN6g 336722-
A2777//22?/ /?67*6N/6. /23 6g)? 3227*/, Z772772Z7g22??Z2/? 6/J /6/7/ 6/6/ 76^6. 7/)?672 A22/2672)-'/

/U227'6/)?, 223 677z/?67* 23. <?// 66^22/722622267, 7722 g 6667 22 667*6 6g)? /z?/?/?Z772 g27 /?277*

/Z6/76/7 672 /// 726 772 3226227*/6 7*6//6^6/?6?. Azf66/ 6g)? z/227'z7Z76/ 772M/6/2277-7 /?6 6 636/7 6/6/Z?6/,

6622^^ 77266/67*772222'6/.

Munkäcsy Mihäiy (Michacl v.)? 1844—1900.

229. RESZLET A ,,FALU LIÖSE" CMÜ KEPBÖL. (Detail aus dem Bild: Der Dorfheld.) Jelzes
lent jobbra (Bezeichnet rechts unten): Munkäcsy A'f. Hongrie 1875. Kiällitva az ErnstMüzeum
1914. es 1925. Munkäcsy-kiällitäsän.

Väszon (Leinwand). 98x80. IHusztr. X\/. täbl.

Paäl Läszlö (Ladislaus v.), 1846—1879.

2ßO. ERDÖSZELE (Waldrand). Jelzes lent balra (Bezeichnet links unten): L. de Paäl. Kiällitva
az 1925. evi Munkäcsy—Paäi Läszlo-kiällitäson.

AMszon (Leinwand). 62x86. Illusztr. XVI. täbl.

Fei'Cziczy Käi'oly, (Karl v.), 1862 — 1917.

231. SETALOVAGLÄS (Spazierritt).

Väszon (Leinwand). 140x165. Hlusztr. XVII. täbl.

Csük istvän (Stefan), szül. (geb.) 1865.

232. VAMPIROK (Vampiere). Jelzes Icnt balra (Bezeichnet links unten): Csok, Päris, 907. Az
1925. evi aktkiällitäson az elso dijat nyerte.

Väszon (Leinwand). 135x190.

Illusztr. XVIII. täbl.
 
Annotationen