Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 7.2001

Page: 147
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2001a/0151
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
19- Matka Boska z Dzieciątkiem, koniec w. XV. Bojnice,
kościół par. Św. Marcina (fot. W. Marcinkowski)

i sam Radocsay wątpił czy Pieta we Yrutkach to dzieło
średniowieczne174.

Po konserwacji w latach 1978/1979 Glatz wprowa-
dził Pietę we Yrutkach niejako na nowo do literatury.
Dokonaną przezeń ocenę stylu, choć na pierwszy rzut
oka nie narzucającą się może bez reszty, zdają się - w
moim mniemaniu - potwierdzać właściwości ikonogra-
ficzne rzeźby. Chodzi mi o dwa dość niezwykłe gesty:
Marii, pocierającej prawy policzek wierzchem lewej dłoni
Syna oraz gest martwego Chrystusa, którego prawa dłoń,
o przykurczonych palcach, robi wrażenie opierania się
o ziemię.

Gest Marii, przejęty bodaj z rozbudowanych rozmy-
ślań pasyjnych w rodzaju Pseudo-Bonawenturowego
Meditationes (LXXXI)* 5, odszukać można łatwo w dzie-

174 D. Radocsay, Le probleme des confins de la sculpture en
bois gothiąue de Hongrie - II, Bulletin du Musće National Hongrois
des Beaux-Arts, 18: 1961, s. 76-78.

175 Zob. Meditations on the Life of Christ. An Illustrated Manu-
script of the Fourteentb Century..., wyd. I. Ragusa, R. B. Green. Prin-

20. Matka Boska z Dzieciątkiem, koniec w. XV.

St. Johann k. Krems, kościół par. Św. Jana Chrzciciela
(fototeka prof. H. Becka, Frankfurt n. M.)

21. Matka Boska z Dzieciątkiem, 1470-1480.
Thyrnau, kaplica Św. Krzysztofa
(cop. Bayerisches Landesmat fur Denkmalpflege, Munchen)

147
loading ...