Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 13.2015

Page: 3
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2015/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS TREŚCI

CONTENTS

ROZPRAW Y
JOANNA UTZIG

Witraże w katedrze we Włocławku w kontekście stylu malarstwa
południowoniemieckiego pierwszej polowyxiv wieku . . 5

Stained Glass Windows in the Włocławek Cathedral in the
Context ofStyle ofSouth German Painting ofthe First Half
ofthe 14 th Century. 33

Jakub Adamski

Trójpromienne sklepienie w gotyckim chórze katedry kra-

kowskiej. 34

The Triradial Vaidt in the Gothic Choir ofthe Cracow Cathe-

dral. 50

Mateusz Grzęda

Wizerunek Władysława Jagiełły na nagrobku w katedrze na

Wawelu. 51

The Likeness ofWładysław Jagiełło on fris Tombstone in the
Cracow Cathedral... 72

Magdalena Piwocka

The Story of Noah and The Story of the Babel Tower from
the Tapestry Collection of King Sigismund Augustus. Replicas
and Transmutations. 73

Michal Kurzej

Świątynia Mądrości. Program treściowy wystroju kościoła

św. Anny w Krakowie. 119

The Temple ofWisdom. The Iconography ofSt. Annes Church
in Cracow. 149

PlOTR KRASNY

Principes, praedecessores et praeceptores nostri. Nowy wize-
runek młodzieńczych świętych władców w sztuce Europy

Środkowej w xvn i xvm wieku. 153

Principes, preadecessores etpraeceptores nostri. New Images
ofYoung Saint Rulers in Central European Art ofthe 17 th and
18 th Centuries. 174

RECENZJE
PlOTR PAJOR

Tomasz Węcławowicz, „Cocto latere nobilitavit. O ceglanych
murach kościołów średniowiecznego Krakowa”, Krakowskie
Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2013, s. 290, ilustr. czarno-
-bialc. 176

Michal Kurzej

Jeannie Eabno, “Commemorating the Polish Renaissance
Child”, Ashgate, Farnham 2011, 472 pp., ils. 187

IN MEMORIAM

Tomasz Gryglewicz

Mieczysław Porębski (1921-2012).198
loading ...