Augustinus, Aurelius
Opuscula. — Straßburg, 1489

Page: 75b
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ia01218000/0164
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Iulancri
carituecocpiscopcve
nersssepaulinercscri
prorudebiror kuuex
quo mibi scripsisti p
bomles filie nre rcli/
giosissime storerqres
a me V mi prosit cuiq; post morce q' cor/
pus ei? apuss sancri alicui? memoria se/
pelirur.Doccni abs ce vissua memora/
ra peciucrarp defuncto iu eis prilo filio
suorr tescripseras ololans ea.iciq; etiam
nucians de cassauerc iisses iuucnis c^ne
gijrqd materno? pio assecm delicierauic
essecompletu:vcscz in beatissimi felicis
pkessoris basilica poneret. Qua occasio
ne facm est vc x> coisse placores litteram;
ruax ecia mibi scriberestingeres buius/
cemocli questioneracqz vc m cierem quiss
lnssemibi visserekexposcmomec racens
lpe^ss sencias.l^L dicis visscri cibi non
esseinancs moc? a nimo^ religioso^ acep
sisseliu^ suis ita curanriu.Assivgis ecia
vacare no possc:q> vniueria.p destmctis
ecclesia supplicarepsueuir.vcbinc? illS
conrjci posticrbominipcicsse post morce
/iklssesuopbumansso ei?corpi ralis,p/
uiciea klocus in quo apparear opimla/
tio ecia isto mosso q vestra sanccop.Secl
cubecira stncrquS buic opinioni concra
rium no stc.qss dicit aptus.omnes enim
astabimus ance tribunal cbristi.vc ferat
vnusquiscp ssm ea que p corpus gelstc si
ne bonu siuemalurno ce saris significas
visserc.Dec quisse; apostolica sententia
ance morce acimonec steruqd possit,pcies
se postmorremS tunc quasso rccipienciu
estqnoss quisq; gesserit anre morre. e/
m becica soluikquestio.quoniaquossaz
viregencreacqrlrur-.du in boc corpe vi/
Astur, vc aliHss assiuuenc ista defunctos:
ac p boc ssin ea que p corp? gesserunt eis
que post corp? religiose^ illis facca f»e/
nncsssiuuank.Sunt ecquos nibilom/
nino acliunanc ista-stuep cis fianrrquo/
m cam mala sunc merira:vtne<V ralcbus
vigni sinr assiuuarustue p eis quo^ raz
porca vcralitvno incligeanc assiumcns.
Senere ergo v ire qss gessit quistx x cor/

pus essicltur vtprostntvelno prosintq
cuncx^p illo piestuntrcu; reliquerit cor/
pus . ttam meritu p quocl ista prosim si
nullu comparam; est in bac vitassrustrr
querik post banc vira.Ita fic vcnecx m/
aniccr ccclia velsuorucurap defunctis
qd pomericreligiois impenclarret ferat
vnnsqucsq; ssm ea que p corpus gessit si
ue bonu stucmalurrcsssscntedno vnicui
G ssm ops eius.IUcembocqd impenssi
rur possit ei^ssessepostcorpus. inea vi/
ta acquistru est qua gessit in corpe 'Pote
racinquistnoni mestissiceremea breuis
ista rnstossess quia alia inoumcquitv re/
sponsscnssuexistimo.paruperaccesse In
macbabeo^libris l-cgim?oblatu,p mor
tuis sacristciu.Sess? stnu5K inlcripcn
ris vererib) olno legerekmon parua bac
pstcemssine claret aucroricas: vbi in pre
cibus sacerclocis que dno deo aci ei? a l/
tare kunssunkrlocu suv baberccia comcn
ssario mortuos. Sess vcru aliquiss pro
sic ance morrui locus corpis lui.operio/
sius in^renssu cst.Zt primu vcru inter/
sit ali^ss ass inferenciam vel augmssa mi/
seriam post banc vira spiricib? bominur
si eoru corpora sepultano kuerint.no ssm
opinione vrcuncyvulgaram-.sessporius
ssm religionis nostre sacras litteras e vi/
ssenssum.Hecx enc cressenssu; est sicut a /
puci maronemlegik insepultos nauigan
sso arq; cranle unsso infemo amne pbi/
beri.quia scilicet necx ripas vakborren
ssas 7 rauca stumta rralporrare priulq;
sessibus ossa quieuennrQuis cor cbri/
stianu incliner bis poeticis fabulosiiqz
klgmcncis:cum dns iestcsrvc incer inimi
corumanus 4 eorucorpora inporestare
babercnrsecuri occumberer cbristianir
nec capilln capitis eoru asseracperirux,
exborrans necimeanceos cuz corpus
occisserinc ampli? nb bnr^ss faciat. Issn
in primo libro ve ciustaredei saris qnrn
existimo.sum locurus. vc eoru dente; re
tunsserenuqui barbaricam vastitarem:
precipuequs nuperroma ppessa e cbri/
stianis rempibus impurasso.eria iss ob/
ticiunrcpsuis illic no subvenerit cbrist
-I-uily cum rnstrm kueric ancas fisselivz
fissei lite merirl ab illo fuisse susceptas
loading ...