Augustinus, Aurelius
Opuscula. — Straßburg, 1489

Page: 251a
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ia01218000/0515
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Fo. dll.

rio:n eis debz nasci tupbia 6 exeplo.In
ccnobio vixistuplacuirtibivcmanercs i
decimo miliario:no,ppterea debes lsna
jcims^opfracppcenereuaccre io viliore
puressti a 6 tres vmeris act ciuirace.Si
necessitate brcs ires r videres mkierclrr
si nece babuistesrires i placeas.recceq; n
ires:ad ssnaxiz scro?, frater n vaciis. Q cn
4 manes l tecrero:auc melior es a tribus
H suci cenobqsrauc peior es. Si melior
esrveni vc eis ecemplu vire rue cribuas.
Si auc deterior esrvcnivc discas q no
scis.Supbia nalcikqu ali^s oicic se se/
crena sederertres n dignar videre 2 visita
reri lupbia erigik.Doc,pp cerea loqr p/
sentelacco fracre^ facicopervr bqdego
loqr bucsciars opus tacereDeniq; miri
sacci pres vepres sunq regucalas tan
cco?r:qn aliqs viderim iuuenes ire act se
creca:? acl cenobiu n venire:? l supbia ee
vaduc? vim eis taciuc:? adducet cos no
vcnoceacstz vccollakeis supbia 'slccbp
pcereavico vcilliq inanec l secretis.? ve
niucad cenobiu? tres visirannab bis 4
luc l cenobijs arguannqsi trnc iparieres:
ncccjsibuiles/slemo dicat 6 vobis.Lc
ce ille H l beremo sedenqr no patik venit.
I^roptcrea venit vc supbia dcponan.p/
prerea vcnic vcteeditaccr? non delimat,
^lidcteqlis virestic vauitin deserco:? m
gloria no babcc eop 4 c deserto lutDe?
itacx olpocesiola q locuti sum^oronilo
scco^ nos quoq; implere laciat 'stibil el
gracle est d icere: sz facere:? si qd facere n9
postu r loqrudeo lo^rrvc pt facere faci
ar. Qui babet aures au ctiencti auctiac in
ebristoiestadno nro:micst bonor virc^
rprasin secula scculo^ Amen.
Lxplicit liberaugustina de obediecia
rbumilacare.
Lx libro rctractationu sanctt' angusti
Ni in libx de agone cbristiano.
ZbcrdaM
ne cbristiano fracrilv a elo
Lquio latino erudiris bu/
mili sermoneconscriptus
est.fidei regula pcineias r


pcepta vinedi.Inq illud q6 positu est.
'sleceos audiam^ q carnis remrrcccoez
fucum neganr:? comemorac qd aic apls
paul^rcaro r sanguis regnu dei no posti
deburmo inrelligercsqdipedicir apks.
oporrec corruptibile b induere incorru/
prione:? mortale !a induere lmorralirarZ
Lu em b faccu fucrir.ia no eric caro? sa
guisrs; celestecorp^.'!1o sic accipiedu e
q st carnis no tacturum stabstaciastz carnis
? sagninis nolcipa; corrupcoe; camis?
saguinis incelliged^ estapls nucupaste:
q vriq; l regno no erit illo.vbicgro icor/
rupcibilis erit.Quauis ? aliter postit in
rclliguvc canae? saguinc opa carnis? sa
guinis diristeaccipiam^ aplm:? cos re/
gnndei no postesturos q pleucmrerista
dilererinr.
^Incipit liber sancti avgustini ep stco/
pi de agone cbristiano.
^Drona vicro
L rie no,pmittiknisi cercantiba
In dillinis aucscriprursasta
due inuenim^mitti nobis corona si vi
ceriin^ Sz ne longu stcmlta comem ora
rcrapudapkm paulumanifestistime legi
tur Qp^p feci: cursu psumanustde ssuaui
ia strpest mibi corona iusticie. Qcbem^ Z
cognoscere q sic ille aduersari^.que si vi/
ccriu? coronabimur.Ipe e em quodns
nr prior vicinvtecianos aillo pinaneret
vincam^ p ipm. Lc dei quide virc^ er sa/
pieria? verbu p qd tacra lucola:^ filius
deivnic^eststup oem creatum lcmp inco
murabil'nianet. Lcqm s6 Mo e creatura
ecia q n peccauir qzro mags E Mo est ois
creanam peccamcErgo qmlv illo luc
oes lacti angeli.mkco magi sub illo tunc
oes puaricacores ageluis^diabol^prin
ceps e.S; q r namra nostra dccepa c:v i/
gnac^ e vnigenic^dei fili^ ipaz narum no
stra suscipe-vc de ipa diabol^ vinccrek:?
que sp ipe sb se babz.eria lb nobis eu este
facerecripm significat dicens-l^rinceps
bui? mudi inisti e foras.^o qr ecrminn
du mistus «suo d da bererici put^rst; fo
ras ab aninus eorurqui coberenr verbo
loading ...