Augustinus, Aurelius
Opuscula. — Straßburg, 1489

Page: 213a
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ia01218000/0439
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ccxm

inquirendum.
si Qualiter animus css inuissbilis.
UIapirulum.il.
-ttunus inussibssess Neq; enim
^aluermumbilia cernere valeret
'Oiiibilia x corp^ videc. inuissbilia o se.
r in eo se videc E inuisibilez se esse videc.
IUiciek cn m corpe e corpus: sic sensus i
lra manec.r p licccra vidr.Nnim^ corpo
cis dnscor reccor r babicacorvidet seipz
p scmecipm.l-o quericauxiliu corpaliu
oculox.imo vero ab orba corporeis smss
bus ranH impediecibor pssrepencib) ab
ssrabic se act se vc videar ie in le vc nouic
seapud se.Lccum vulcdeuz cognoscere
eleuac se sscp semecis acie.tton enl aliqd
cale ess de^ qualis ess anim^.no tn videri
nisi anlo poc.nec ica videri vr attim^po
tess.Incomucabilis siquide css verims
sinedesecar subedo ral'essauim^ Ved
deilcitrMcicmouirrignoracrmeminic
-robliuiscik.Modovulc^ modo n vult
Dissuiis cogicarioilvacq; coMijs buc
accx illuc vagak.Losiderado speccacola
UlidecabsMcig.trsnsmLrinavisu ambit
-r pcurric aspectu: abdica fcmtamr. Lc
vno momenro scissus suos x coci^ orbis
sines r mudi secreta circuserc.t>escendic
ad insernarascedic inde.versrk in ceto.ad
bereccbrisso:piungik deo.Ipe siquidez
essei^pacria -r babitaciomdcui^sikcudi
ne facc^ ess.Quisqs ergo se cale reddi Ve
siderat qlis a deo kact? ess.id ess sitez deo
redeac ad se.r ssec in seret sic intra lemet/
ipm -r apud semecipm querar rvideacvn
decossecbomo:ecexqua suapcefact^sit
ad imaginem dei.
L>e bomls coposscioe Lap.IH
X dualo subssancus conssat bo/
e moranimarcarne.Lma curati/
>^Sne.carnecuz scissil» suis.qs ra
men smsus no moueccaro abscxgnleso/
ciecacc.Nnima vero rationale luuz cmet
sinecsme.
lj! r>cpotench's anime. LaIM.
Vc ssquide rationalis pcupisci
O e bilisrirascibilis.^erracionali
carez abilis ess illuminari ad ali/
quid cognolcenduzruss a se 7 supra serin
ser iuM te.Lognoscic siquidez veusup

Itlcipic liber de spiritu et ala.qui ssm
quosda inlcribik augussino.ssm vero ali/
os no ssbi itssccibikrr boc ssm doctiores.
«^Incipit prologus.
Wonia; di
ccu ess mibi: vr cogno/
scam meipmrsussinere
no possum vc me babe
az incognicu. Magna
naqzessnegligeria ne/
Icire qd illud sicq celessia MPfundecogi
m^-4 naturalia cr subtili indagatione
muessigam^rrdeipoquoq; crearoreno
ssro ra sublimia scire desideram^, ssio css
res pegrina nec longe qreda a nobisrani
m us 4 issa sapim^. Ved lemp nobsscuz
adess:craccac:lo4turrr inc^ nescit. Oaru
ess illi tr ingentium rex secrera scirerr se/
ipm cognoscere no posse. faucis ii^dc
licet ipo anio animu cemererid ess vc ipe
anim^ se videar. Fieri auc no poc quadL
diuins^uidecia vc inueniendi facultas
velit religiosis animis teipos r deu suu
pieac casse ac diligerer qrenribo Idcirco
reddaz me mibi imo deo meorcui maxle
me debeorr videbo quid sic animusr-r q
sic pacria eius.
Quid ess anim^. Lapimluprimu.
^'Mmus ess subssaria queda rari
onis pciceps regendo corpi acco
odaca.Llninss sspiecia illussra
lpiu respicicr seipm pgno/
scir.rcp siridecoxvcexrra se qracqd i se
ipo possicinuenirerincelligic. Lorpore/
is vero passionilvpsopic^ecp smssbiles
formas excra seipm adduci: oblicus css
quid sic: er^d fuit. Lc quia nibil aliud
se suisse meminic.nibil prerer qd v idek se
esse credit Volo lensu circa corpa:r ima
ginacioe circa corpox sikirudines r loco
ru verlak.r in eis siue vigilado finedor/
miendo oissrabicur. Lu vero ab bacdi
ssraccioe p pura incclligencia ascendens
in vnu se colligit racionasdicik.^acio ii
quide ess animi alpeci? quo p ieipin vcp
incuetl^aciocinario cssronis inquisitio
Quare illa opus ess ad videnduz.issa ad

msrsuu
loading ...