Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Pars II. Cap. XXXI. nomina defuncti et dedicantis, acced. aetas et dies depos. 361
4145 B | Suncia Felicitas T. Prae|cilio Marino, uirginio | dul-
cissimo incompara|bili, q. uixit ann. XLIII, m. uno, |5| dies XXVI.
deposit. VI kal. Octob.; fecit et sibi.
GRUTER Inscr. p. 1060, 4 SILVAGNI 871) Romae olim in campo Martio ad
aquam Virginem, periit. 1 gentile nouom.
4145 C Fortunio, benemerenti coniugi, Onesi|me una cum filiabus com-
munibus. qui j uix. ann. LXV. dep. VIII kal. Iui. in pace.
RO Roma sotterran. III tab. 22, 10 Romae e coemeterio Soteridis.
SILVAGNI 57 (Romae in pauimento s. Balbinae, descr. Ro) FI. Felicissimus pater
FI. Eutychio Iu[li . . .], | qu<i) uixit an. V<I)II. m. VIIII, d. VII. d(ep. ?) II<I> kal.
N[ou. . . .]. 1 nota Fel. et Eutych. uix iufueni]. 2 qui, VLII, IIL tab. an
M[a . . .?
SILVAGNI 2678 (Roma delata Camerinum, descr. Silvagni) b. [m.J | For-
tissimo q. [•■•]! Forti uix. ann. [. . .] | p. m. XX. Bonofsus ?] |B[ fratri For-
tisfsimo?] | bl k. Oct. 3 in. punctis antiquitus deletum, uide an titulus integer
sit praeter u. 1 q[ui], tum u. 4 bono.
MA Monumenti tab. 75, 29 (Romae e coemeterio Callisti) ]. . . Vi]talini, coniugi
sue | [benemeren]ti, que uisit annis | [. . .] kal. Frebraras (sic) folium
MA Monumenti tab. 66, 1) (Romae prope s. Laurentium effossa prostat in museo
Lateranensi) [. . .]ie Fla. Vineentfi . . .] | [. . . Ijanuarias na[t . . .] | [. . .]a uicsit
anuum [ . . .] | [. . . di]e octab. idus Ma[ . . .] |5| [. . .] filii f(e)cerunt.
SILVAGNI 27) (Romae in s. Cosmae et Damiani in porticus pariete) [. . .]us
pueri,[nus? . . . su]b die ter|[tio . . ,]etibis, qui | [. . . ann]is XXII. 8 ludo
S]etibis = Setebes = Septembres.
4145 D colege fecerunt | Sebulo, qui bixit | plus minus annis XXII, [
benemerenti in pace, |5j deposito idus Aug.
MURATORI Nou. Thes. p. 1987, 6 Romae e coemeterio Callisti. 2 = Saeuulo ?
4145 E 5^ iuxta: [ filiae dulcissimae Praetextatae, quae uixit | ann.
XII, m. IIII, d. XXV. dp. VII idus Aug. | in pace, fecerunt parentes
et sibi.
CIL X 671 Salerni, periit.
4145 F | Rubenio Valerio, qui uix. ann. | XXV, menses VII.
deposijtus in pace VII idus lunias. | Rubenius Bracciatus et |5| Licinia
Victorina.
CIL X 5330 Casini, periit, ‘nominum ratio mira est potestque suspicionem
mouere’ Mo.
4145 G inter lineas: [. . .] XIIII k. Og. | [Sa]llustius | Verianus,
qui | uixit annis X, |5| m. VIII, d. VII, or. VII. | Locria Mag|na
marito | dulcissimo | posuit.
CIL XI 2558 add. p. 1281 Clusii in tabula marmorea, descr. Bo. 4 uel X[X]
cum editor, superioribus. 5 nisi ms. VIII. 6 eadem CIL XI 2580.

CAPVT XXXII

SE VIVO FECIT PRO PIETATE FECERVNT
DOLENTES FECERVNT CONTRA VOTVM FECERVNT
QVOD DEBVIT FACERE . . .

4146 Leo se uibus fecit sibi et [coniugi suae . . .] | Marcellinae,
quae ui[xit an. . . .]. | dec. XVII kal. Dec. Valente [. . . et Valen-
tiniano . . . conss.].
 
Annotationen