Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Jablonski, Paul Ernst; Jablonski, Paul Ernst [Editor]
Pavli Ernesti Iablonski ... Pantheon Aegyptiorvm Sive De Diis Eorvm Commentarivs: Cvm Prolegomenis De Religione Et Theologia Aegyptiorvm (Band 3) — Francofurti ad Viadrum, 1752

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.43376#0161
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ι^ι
i)t * *****>!<***** * * *
CAPVT IV.
De Canobo, etMenuthi illius
vxore.

Canobus Menelai perhibetur Nauclerus, fepultus eo loco,
vbi poftea vrbs cognominis in Aegypto aedificata fuit.
Non videtur autem is in Deorum ordinem ab Aegyptiis
vnquam receptus efie. §. i. Neque id etiam Scriptores
Ethnici veteres affirmant. Locus Dionyfii Periegetae
excutitur. $ 2. Templa Herculis et Serapidis Canobi-
tica a veteribus celebrantur; fed nullum Canobi. 3.
Sed nec a Nauclero quidem Menelai, Canobus vrbs no-
men accepit. Aegyptii nomen illius vrbis longe aliter
interpretabantur· £j. 4. Epiphanii locus de diuinitate
Canobi Naucleri locus examinatur. Itemque hiftoria
Ruffini de eodem Deo. $. Simulachrum illius Dei
Canobitae, quem Ruffinus Canobum vocat, in formam
hydriae, vel Baucalii effi&um erat. $. 6. 7. Simula-
<hrum hocce a Ruffino defcriptum, erat forte Agatho-
daemonis. (j. 8· Sed verius erat Simulachrum Serapidis
Canobici. §. 9. Inquiritur , cur Serapidi Canobico,
forma hydriae afficta et indita fuerit. 6. 10. De Menu-
thi, vxore venditata Canobi. 11.

clevus, eo
locofepultus,
vbi poftea
vrbs cogno*

§· I-
(jnobo inter Diuinitates Aegypti, in hoc noilro Gwo&wMt.
■A Pantheo., locus quoque conceditur; non tamen nelai perhi-
ex noftra; fed.tantum Έχ Patrum quofundam fenten- ^etur Nau-
tia. Nam reliqui Graeci, eum Diis Aegyptiorum
haudquaquam accenfent. Tradunt hi, Canobum
Nauclerum fuifle Menelai, Troia redeuntis,et inAe-
gyptum appellentis, dum reditum parat in patriam, minis in Ae-
Aiunt porro, Menelaum aliquod in Aegypto tempus gypto aedifi-
tranfegifle , vt naues viresque collapfas reficeret, cataefl.Non
1 2 eoque
 
Annotationen