Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Jablonski, Paul Ernst; Jablonski, Paul Ernst [Editor]
Pavli Ernesti Iablonski ... Pantheon Aegyptiorvm Sive De Diis Eorvm Commentarivs: Cvm Prolegomenis De Religione Et Theologia Aegyptiorvm (Band 3) — Francofurti ad Viadrum, 1752

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.43376#0245
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
PROLEGOMENA. VII
**********************

CAPVT I.
De initiis et originibus corruptae
inter Aegyptios doftrinae Theologicae*
cultusque Deorum idololatrici.
Vera Dei cognitio et religio, in Aegypto, poft diluui-
um, per annos plus quam trecentos perfeuerauit. $.111.
Neque iis quae dixi, obftat impietas Chami. $. IV. Eadem
etiamnum florebat, quo tempore Abrahamus illic pere-
grinatus eft. $. V. Id ex eo etiam illuftratur, quod Pa-
triarchae huic apud Philiftaeos contigit. $. VI. Et ex
ritu circuincifionis, apud Aegyptios poft aetatem Abra-
hami recepto. $. VII. Ad obieciiones quafdam, quae
ex Eratofthenis catalogo regum Thebaeorum peti pof-
fent, refpondetur. $. VIII. Tempore Iofephi Patriar-
chae, religio deprauata, et idololatria, radices iam ege-
rat in Aegypto. $. IX. Et ipfe quoque animalium bru-
torum cultus. $. X. Multo luculentiora eiufdem rei
veftigia , in Aegypto, poft mortem Iacobi et Iofephi,
Patriarcharum reperiuntur. $. XI.

§. HI.
Primorum Aegypti, poft diluuium, incolarum, Vera Dei
cumexNoacho, eiusque filio Chamo, et ne-
pote Mifraimo, ortum traherent, nulla alia po- Aegypte,ροβ
tuit efie Theologia ac religio, quam vera et pura, diluuium^
ab ipfo Deo tradita. Noachi finceram et conftan- per annus
tem pietatem, tota eius hiftoria, a μose confcri- phtsquam
pta, vbique loquitur, et praedicat, eique a Scri-
ptores etiam alii diuini, Deusque adeo ipfe, vbi fe
occafio oftert, teftimonium perhibent honorificum.
Quis igitur dubitet, virum fide et pietate in Deum
adeo illuftrem, quique in mundo antediluuiano, in-
ter homines peruerfos atque impios, munere b prae-
conis iuflitiae afiidue, quamuis non fine c moleflo
( A ) 4 men-
b. 2, Pet. II. 5. c. Ibid. v. 8.

trecentos
perfeucra-
nit.
a. Ezecb.
XIV. 14. 18.
20. Mattb.
XXIV. 37.
38. yy.Hebr
XI.7.2. Pet.
II· 5. 8·
 
Annotationen