Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Jablonski, Paul Ernst; Jablonski, Paul Ernst [Editor]
Pavli Ernesti Iablonski ... Pantheon Aegyptiorvm Sive De Diis Eorvm Commentarivs: Cvm Prolegomenis De Religione Et Theologia Aegyptiorvm (Band 3) — Francofurti ad Viadrum, 1752

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.43376#0327
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
PROLEGOMENA. LXXXiX
**********************
CAPVT III.
De methodo ac modo, quo in ex-
colenda et tradenda doctrina Sacrorum
vii fuerunt Sapientes Aegyptiorum.
Illi quibus dodtrina rerum diuinarum , cura religionis,
cultusque diuini incumbebat, nomine Sacerdotum defi-
gnabantur. XXXVIII Sacerdotum in Aegypto plures
erant ordines, quos inter praecipue hic obferuandi Iq>o-
qui et Sapientum nomine veniunt. §. XXXIX.
Qui primo diCti funt Sapientes, poftea
et Arpedonaptae nuncupati. XL. De literis Scriptis-
que facris, curae ί^ογ^χ/α/αχτίων concreditis. $.XLI. In
fcientiis facris, quae fibris literisque facerdotalibus tra-
debantur, primum locum habuit Aftronomia. XLII.
Deinde fequitur Geometria, Arithmetica, et doftrina
practica. $ XLIII. Neque minus doCtrina rerum natu-
ralium, vel phyfica, a Sacerdotibus ftudio impenfo coli
folita. 6. XLIV. Philofophia Aegyptiorum phyfica fpe-
Clabat ad religionem, haec quippe in illa erat fundata.
$. XLV. Pfeudo - Sanchuniathonis fenteniia de natura
et indole Theologiae vetuftiflimae excutitur. $. XLVI.
Indoles Theologiae antiquiflimae ©ftenditur. XLVII.
Origo methodi res diuinas tradendi aenigmatice. Ea
vtebantur olim, qui Sapientiae nomine celebres erant.
$. XLVIII. Eandem propriam fibi reddiderunt tempo-
ribus antiquis Sacerdotes. XLIX. Inprimis vero Sa-
cerdotes Aegyptii. L. Ab iis methodum eandem ac-
cepit Schola Pythagoraea. LI. Apud Pythagoraeos,
Philofophiae illius alumni primo inftituebantur per fi-
milia , rerumque imagines. Eae autem defumi folebant
I) ex doCkrina de numeris. LII. Et 2) ex figuris geo-
metricis. Vtrumque ab Aegyptiis tradlum. y LIII. Suc-
cedebat tum apud Pythagoraeos inftitutio per fymbola,
vel fententias aenigmaticas, quibus inuoluebant doctri-
nam phyficam. $. LIV. Vti et doCtrinam praCticam,
Vtrumque vero hoc ab Aegyptiis dofumtum. $. LV. Me-
thodus haec Aegyptiorum tradendi fcientias facras aenig-
( F ) 5 matica,
 
Annotationen